Här finner du UFO-Sveriges formulär för ovanliga händelser av annat slag än av ufokaraktär.

Exempel på sådant kan vara: Hemsökelser, Spökerier, Varsel, Ut ur kroppen upplevelser, Telepatisk kommunikation, Möten med märkliga varelser med mera.

Om du sett ett föremål i luften som du inte kan förklara så ber vi dig att använda följande formulär

Vår uppgift är att undersöka de rapporter som allmänheten skickar till oss, samt med bästa förmåga försöka att hitta förklaringar och bakomliggande faktorer till rapporterade händelser.