Riksorganisationen UFO-Sveriges allmänna villkor 2020.
  • Som gäst på denna webbplats anses man accepterat Riksorganisationen UFO-Sveriges villkor. 
  • Riksorganisationen UFO-Sverige ger inte några garantier i någon aspekt av denna webbtjänst.
  • Allt innehåll i form av text, bilder, ljud, video, och annat material som finns på denna webbplats är tillhörande Riksorganisationen UFO-Sverige och får inte distribueras i någon form utan skriftligt medgivande från Riksorganisationen UFO-Sverige. Läs FAQ.
  • Länkar som härledas till extern part kan illustreras med eventuell bild från densamma.
  • UFO-Sverige äger rätt att publicera bild(er) som inkommit via rapportformulär.
  • Som betalande medlem i Riksorganisationen UFO-Sverige accepterar man att vara bunden Riksorganisationen UFO-Sveriges villkor, vilka kan ändras när som helst utan föregående information av Riksorganisationen UFO-Sverige.
  • Det är upp till varje individ att förvissa sig om eventuella ändringar av villkor.
  • Som medlem är du ansvarig för att betala återkommande medlemsavgifter.
  • Medlemskap kan inte överlåtas.
  • Riksorganisationen UFO-Sverige äger rätten att vägra medlemskap till varje individ samt rätten att avbryta medlemskap.
För eventuella supportärenden kontaktas Riksorganisationen UFO-Sverige.