Tidskriften UFO-Aktuellt

...eller som den hette från starten, UFO-Sverige Aktuellt – fyllde 35 år 2015. Första numret utgavs efter en delvis stormig Riksstämma i Enköping den 22 mars 1980 varvid grundaren av UFO-Sverige tog med sig "sin" tidning – UFO-Information – och sin förening med samma namn och lämnade UFO-Sverige. En ny tidning såg dagens ljus strax före sommaren 1980.

Av C Göran Norlén & Johan Gustavsson

UFO-Aktuellt har nu blivit den mest långlivade ufotidskrift som utgivits i Sverige. UFO-Aktuellt har haft en stabil upplaga trots skiftande styrelser med olika ufoinriktningar och trots olika händelser genom åren i den svenska ufobranschen. Redaktionens medlemmar har varierat men det är ändå med ett litet lyft på ena ögonlocket som man kan konstatera att kärntruppen alltid varit stabil, de har alltid hållit ihop en tre-fyra-fem år i taget, på senare år ännu längre.

Två personer har i alla många år figurerat i samband med UFO-Aktuellt, Håkan Ekstrand som fortfarande är ansvarig utgivare och Clas Svahn som är redaktionsansvarig och som redigerar tidskriften.

Andra stabila personer – i början i förgrunden, numera i bakgrunden – har varit Carl-Anton Mattsson, Jörgen Granlie och Arnold Idebring men givetvis har det funnits många andra. I dag består tidningen av fem återkommande skribenter som är Clas Svahn, Anders Berglund, Göran Norlén, Rickard Svensson, Johan Gustavsson och Stefan Roslund.

Ansvaret för tidningen har dock legat på varierande håll genom åren och exempelvis så var Enköpings UFO-förening den förening som länge drog det stora lasset gällande distribution och utskick.

Alla som varit med och kämpat med UFO-Aktuellt genom åren ska ha en mycket stor eloge för det ideella och stundtals kämpiga arbete som legat bakom utgivningen. Det känns speciellt bra i dessa tider när tidningen nämns som den självklara aktören och informationskanalen i Sverige på UFO-området samtidigt som både ekonomi och ”laganda” är på topp.

Följande artikel är en liten resumé med några tillbakablickar och kommentarer på vad som varit.

Christer Nordin fick den tunga bördan att bli UFO-Sveriges nye ordförande 1980. Att som nybliven ordförande inte ha en fungerande medlemstidning – ja, ingen tidning alls egentligen – bör inte ha varit den mest stimulerande inledningen på ett ordförandeskap.

I ledaren till det första numret skrev dock Håkan Ekstrand ett riktat tack till alla som hjälpte till och alla andra som ville göra det, responsen på nödropet var tydligen ganska god. UFO-Sverige Aktuellt

UFO-Sverige Aktuellts första artikel var ett reportage av Christer Nordin om det så kallade Väddöfallet där två snickare, Stig Ekberg och Harry Sjöberg, på nära håll konfronterades med ett okänt objekt över vägen och till på köpet hittade de den där hårda metallbiten. När man så här efteråt återigen läser artikeln så framgår det emellertid tydligt att snickarna själva aldrig hävdat att det skulle vara en bit från en rymdfarkost – denna ”sanning” har andra bistått dem med, tidningar och bokförfattare inte minst.

Metallbiten har påträffats på samma plats där ett okänt ljusfenomen visade sig, inget annat. Detta faktum kvarstår än idag, observationen är olöst och betraktas som ett av de sällsammare och olösta fallen i Sverige - än i dag (för vidare läsning om metallbiten från Väddö se Clas Svahns senaste bok UFO – spökraketer, ljusglober och utomjordingar).

UFO-Sverige Aktuellts första nummer innehöll för övrigt en recension av Boris Jungkvists andra bok – ”Besökare från kosmos” – och Stig Aggestad både sågade boken och gillade den. Att nämnda författare har ansett att UFO-Sverige enbart sågar hans böcker är alltså inte sant.

De första numren av UFO-Aktuellt hade en klar karaktär av blandat material, lite hemvävda ufofall och rapporter, lite forntidsteknik och rymdteknik samt en hel del översatt material. I det första numret kan man också se att ufotidningen minsann hade en egen korrespondent i Australien – en Eiwind Kringsberg – som beskrev ett fall där. Några fler egna ”korrespondenter” har emellertid inte förekommit sen dess.

UFO-Aktuellt började från och med nummer 3, 1980 att beskriva paranormala fenomen, i nämnda nummer fanns en artikel om självförbränning. Ufoämnet hade på denna tid en klar koppling till forteana, kanske som ett resultat av den tidigare medlemstidningens inriktning samtidigt som ufo i allt väsentligt klart och konkret ändå oftast beskrevs som ett utomjordiskt fenomen med artiklar som handlade om ”tefat”, stopp av bilar, närkontakter, cylindrar i havet, samtal med ufobesättningen vid en kraftstation, kraschade flygande tefat, och så vidare. Alltså en kanske något mer begränsad syn på ufo än i dagens UFO-Aktuellt.

UFO-Sverige AktuelltFrån och med nummer 1, 1981 fanns i varje utgåva av tidningen en rapportsammanställning med – ”Rapportcentralen noterar” – under ledning och skrivande av Stig Aggestad samt assisterad av Uffe Ekstedt från nummer 4 1985. Rapportcentralen noterar upphörde – och därmed lite av UFO-Aktuellts själ – från och med nummer 2, 1988, det vill säga efter 8 år men under dessa år så kan man notera att det var en av höjdpunkterna i tidningen, varje gång. Från nummer 4, 1989 återupptogs en artikelserie med samma namn – trodde man – men det visade sig att den bara fanns med i ytterligare ett nummer. Istället dök det i nummer 1, 1991, ett år senare, upp bevakning av svenska händelser i ”UFO-Sveriges Rapportcentral”, en avdelning som finns kvar än i dag under ovanstående namn Rapportcentralen noterar.

Nummer 2, 1981 innehöll en insändarsida – ”Under ovanstående rubrik kommer vi i fortsättningen låta läsarna komma till tals...” – något man hade glömt redan till nästa nummer. Inte förrän i nummer 4, 1993 skapades en insändarsida värd namnet. Under senare år har den dock åter försvunnit.

Anders Liljegren presenterade det första ”Klipp och kommentarer” i nummer 3, 1981 något som han fortsatte med till nummer 4, 1983. Notiserna handlade om svenska och utländska pressklipp men också om noteringar från svenska UFO-föreningars nyhets- och medlemsblad. Från och med nummer 4, 1986, det vill säga efter en lucka på tre år, ersattes Klipp och kommentarer med Press-Spegeln, skriven av undertecknad, som enbart ska rikta in sig på svensk dagspressbevakning.

UFO-Sverige Aktuellt

Anders Liljegrens Klipp och kommentarer var den första artikelserien som började att kritisera och granska händelser, aktiviteter och andra nyheter. UFO-Sverige hade ingen tradition att kritisera andra ufointresserade eller sekter men nu startade en liten men effektiv attitydförändring. Press-Spegeln från 1986 blev än mer kritisk, inte bara mot pressen utan även internt mot hejdlösa spekulationer och dumheter inom UFO-Sverige och inriktningen är – förhoppningsvis – likadan än i dag.

I nummer 3, 1981 kunde man också konstatera att Boris Jungkvist – då med två ufoböcker bakom sig – knöts till redaktionen och hälsades välkommen. Han stod med som redaktionsmedlem ända fram till nummer 2, 1985 men hade i praktiken inte bidragit med artiklar sedan nummer 3, 1983. En trolig orsak till det var att UFO-Aktuellt alltsedan den utgivningen, nummer 3, 1983, gav ut UFO-Aktuellt tillsammans med Föreningen för Psykobiofysik, där närmare hälften handlade om paranormala, psykiska fenomen. Ökningen av upplagan till drygt 3.300 exemplar berodde på att cirka 1.300 exemplar tillkom i samband med denna samkörning.

UFO-Sverige Aktuellt

Samarbetet med Psykobiofysik avslutades efter åtta nummer.

En ny avdelning skapades från och med nummer 4, 1981 i UFO-Aktuellt, ”Noterat utifrån” av Håkan Ekstrand och Torvald Berthelsen (senare Bevan Berthelsen). Syftet var att bevaka ovanliga fenomen i utländsk press och utländska ufotidningar. Noterat utifrån fortsatte till nummer 4, 1987 och ersattes därefter av ”Bortom horisonten” som innehöll klipp från alla världens hörn. Håkan Ekstrand höll ensam i pennan fram till nummer 1, 1989. Därefter blev det ett uppehåll men i nummer 1, 1990 återkom Anders Liljegren med den nya serien ”Utblick – Internationell ufologi”, en avdelning som finns kvar också i dag men som från nummer 2, 1994 författas av Stefan Roslund.

Fler fasta avdelningar än dessa har det inte varit, recensioner av böcker kan kanske sägas vara ytterligare en, i början sparsamt förekommande, men numera en regelbunden del av tidningen.

Till sist ledarsidan som under flera år var dåligt utnyttjad. Flera nummer från 1980 saknade helt ledare och Håkan Ekstrand, som aldrig fungerat som ordförande, skrev åtta av dem som faktiskt publicerades. UFO-Sveriges ordförande Christer Nordin utnyttjade möjligheten till ”folkbildning” dåligt och skrev endast tre ledare i slutet av sitt ordförandeskap och hans efterträdare Bernd Berglund skrev ingen alls. Från och med nummer 2, 1990 fram till sin avgång som ordförande i och med nummer 2, 2013, skrev Svahn en ledare i varje nummer och numera skrivs ledarna regelbundet av hans efterträdare Anders Berglund.

Det går ganska lätt att se de olika strömningar och skillnader som UFO-Aktuellts innehåll haft under åren när man bläddrar igenom samtliga nummer men man kan också förstå att man aldrig tummat på kvalité och seriositet även om både pengar och inriktning varierat genom åren.

UFO-Sverige Aktuellt

En klar skillnad märks i nummer 1, 1988 då man hoppades nå en bredare publik genom ett tvärvetenskapligt skrivande om både ufo och alla närliggande områden, astronomi, parapsykologi, forntidshistoria och mycket annat. Vissa nummer kunde i stort sett helt lysa med ufofenomenets frånvaro.

Nummer 1, 1988 innehåller flera artiklar av Borgny Tingstedt, som genom åren skrivit många bra naturvetenskapliga artiklar i tidningen. Dessutom återfanns en parapsykologisk artikel om en märklig man som opererade med sina händer och utan bedövning. Från och med nummer 2, 1988 handlar UFO-Aktuellt i huvudsak om ufo även om artiklar om cirkelfenomen, psi och om inre resor förekommer i senare nummer men aldrig i den stora, ibland dominerande mängd som tidigare. Från 1988 har UFO-Aktuellt alltså i huvudsak handlat om just ufo.

Det finns all anledning att minnas Carl-Anton Mattsons många fina artiklar om forntidsteknik och som nämnts ovan Borgny Tingstedts populärvetenskapliga arbeten.

När man börjar bläddra i de senare årens tidningar så finns det även där många bra artiklar. En märkbar tendens, åtminstone från tidigt 1990-tal och framåt, är en ökad mängd kritiska artiklar som granskar och analyserar men också törs ta ställning, något som saknades i de tidiga numren av tidningen.

Artiklar man minns bättre än andra, vilka är det då? Väddöfallet av Christer Nordin från det allra första numret är en sådan liksom den över sex nummer fördelade artikeln ”Rapporter om kraschade flygande tefat i USA” sammanställd och översatt av Roger Ersson och Carl-Anton Mattsson. På något sätt visade kanske dessa första nummer och artiklar ändå varthän UFO-Aktuellt skulle gå de närmsta åren om man bortser från mellanspelet med parapsykologiartiklarna i åtta nummer.

Omslagen har ibland byggt på fotografier, som det från Calgary i Canada i nummer 3, 1980 och från Rouen i Frankrike i nummer 1, 1981. Foton är alltid kontroversiella och sammanfattningen med de ”50 bästa fotona” i nummer 1, 1994 är en höjdare som ger perspektiv på den bredd som ämnet har, att det inte är enkelt att förklara och att det inte bara är tefat som är ute och ”singlar genom luften”.

Fall som berört och engagerat UFO-Sveriges medlemmar och medarbetare har ofta haft premiär i UFO-Aktuellt. Exempel på det är musikern och artisten Gösta Linderholms film av ett okänt föremål i nummer 4, 1981, Hälleforsfallet i nummer 3, 1982, ufovågen i Dalarna i nummer 4, 1985 samt givetvis allt omkring ljusfenomenen i Hessdalen, första gången beskrivna i nummer 2, 1982.

UFO-Sverige Aktuellt

Andra aktuella händelser i tidningen har varit ”Pollenkungen” Gösta Carlssons observation i nummer 4, 1985, vackert illustrerad av den ofta återkommande Dan Sternoczky, Ante Jonsson blev första gången omnämnd i nummer 1, 1985 och om Marteboljusen på Gotland skrevs det i nummer 4, 1986. Under senare år har det exempelvis skrivits återkommande om UFO-Sverige projekt i sjön Nammajaure i Norrland.

Ser man det hela i ett historiskt perspektiv så kan man lätt avfärda mångas kritik att UFO-Aktuellt är sällsynt inaktuellt då man anser att händelser beskrivs flera månader efter att de inträffat. Istället har det visat sig att många fall fortfarande är aktuella och levande – ett bevis på att ämnet varken låter sig förklaras enkelt heller att ämnet blir inaktuellt bara för att några få månader eller år passerar. En försvinnande liten tidsrymd egentligen.

I dag har UFO-Sverige sedan flera år tillbaka ett samarbete med sin norska motsvarighet UFO-Norge och UFO-Aktuellt ges numera ut som en dubbeltidning som består av den svenska delen och en norsk. Den norska tidningen kallas kort och gott för ”UFO”.

UFO-Aktuellt har alltså tiden på sin sida. Prenumerera och se världen med andra ögon.

Ja varför inte!