#verklighetenbakom

Klicka på bilderna för bildtext.

UFO-Sverige

Norrskensdimman

Den 27 juli 2013 inträffade en egendomlig observation vid Fångsjöbacken längs väg 87 nästan på länsgränsen mellan Jämtlands län och Västernorrlands län. Observationen innefattade inte bara ett ovanligt föremål utan även misstänkta brännskador som uppdagades på ett antal stenar på platsen samtidigt som observatören upplevde både ögonskador och störningar på bilradion efter och i samband med observationen. Hörde fräsande från lysande diskus.

Personen som är med om den här händelsen har valt att inte framträda med sitt namn, för enkelhetens skull, precis som i ufopodden i p3, kallar UFO-Sverige honom för Martin.  

Klockan var runt 01.15 på natten när observatören var på väg hem i bil och färdades mellan Sollefteå och Bispgården.

Av Johan Gustavsson och Tobias Lindgren

UFO-Sverige

Det hela började när Martin befann sig ungefär vid avtagsvägen till Viksjö då han fick se vad han beskriver som några märkliga moln på himlen.

– Det såg otäckt ut, som om himlen delade på sig och ett stort ljus syntes på himlen. Därefter kom dimman. Men det rörde sig inte om någon vanlig dimma utan påminde mer om norrsken fast nere vid markplanet, berättar Martin.

– Ljuset skiftade i ljusgrönt, ljusblått och rödviolett. Det gick i vågor både framför bilen och upp över motorhuven, och det blev jobbigt att titta på tillsammans med ett allt starkare ljus på himlen. Så j ag fick ta på mig solglasögonen där jag satt i bilen.

Martin fortsatte längs vägen. Bilradion, som han hela tiden haft på, började plötsligt bete sig underligt. Martin beskriver det som märkliga störningar av något slag som han vill likna med ett slags morsesignaler.

UFO-Sverige

En kort stund senare kom Martin fram till ett gammalt kalhygge på höger sida av vägen. Kalhygget ligger i höjd med Järsjö nästan exakt på gränsen mellan Jämtlands och Västernorrlands län och det är här som Martin får se vad han beskriver som en märklig farkost inte så långt från bilen.

– Plötsligt så såg jag något på höger sida om vägen som blinkade i rött och blått och ett kraftigt ljus syntes även här, berättar han.

Martin fortsatte köra ännu en liten bit innan han stannade bilen och klev ur. För att få en bättre bild av föremålet så tog han av sig solglasögonen som han fortfarande hade på sig.

UFO-Sverige

– Jag tror inte mina ögon, vad är det jag ser egentligen, tänkte jag. Nära vägen såg jag en stor farkost som jag uppskattar till mellan 12 och 15 meter i diameter och som svävade cirka en meter över marken och den hade något som såg ut som landningsställ utfällda. Längst ner hade den en silverfärgad ljusramp som roterade med blinkande röda och blå lampor.

Överst på farkosten, som var guldfärgad i övrigt, satt en stor glaskupol som var helt upplyst. Martin kunde även höra ett fräsande ljud från föremålet som han sedan jämför med det ljud som uppstår när man häller vatten på en het platta, men han kunde också höra samma tickande morseliknande ljud som han fått in på bilradion tidigare.

Samtidigt som han stod där kände Martin en viss nyfikenhet och beskriver att han gärna hade gått fram och tittat närmare på farkosten. Han var även lockad av tanken att röra vid den. Men en olustkänsla gjorde att han istället bestämde sig för att vända tillbaka till bilen efter några minuter. Någon kamera hade han inte och det beklagar han djupt i dag.

UFO-Sverige

Starka ljuset slocknar

Under hela observationen så syntes även det stora märkliga ljuset högre upp på himlen. När Martin åter satte sig i bilen så kändes hela tillvaron främmande.

– Jag kände mig så konstig, som om jag var i en annan dimension. Det kändes som om det inte var jag själv som körde och det var som att bilen nästan svävade fram, säger han i ett försök att beskriva sina känslor.

När Martin hade kört några hundra meter så slocknade det underliga ljuset på himlen och när han kikade i backspegeln så hade även det andra ljuset slocknat. Kort därefter försvann också den norrskensliknande dimman. Förundrad och skakad fortsatte han långsamt att köra hemåt utan att riktigt kunna ta in vad han faktiskt hade sett.

När Martin kom hem fann han och hans fru märkliga fläckar på motorhuven som de aldrig tidigare hade sett.

UFO-Sverige

För Martin slutade inte observationen när han satte sig i bilen och åkte från platsen. Tiden efter händelsen drabbades han av mardrömmar samtidigt som han fick problem med sitt ena öga.

- Efter detta så har jag haft mardrömmar och känt mig bevakad. Jag har vaknat och känt att någon tittat på mig, säger han.

Martin ögonproblem tilltog kort efter observationen och drabbade främst det vänstra ögat. Martin beskriver problemen som om han hade fatt grus i ögat. Vid ett läkarbesök en tid efter händelsen så konstateras det att Martin hade drabbats av grå starr.

Fick flera problem

Martin skulle komma att drabbas av flera problem med hälsan efter händelsen. Under 2014 har han fatt svullnader i benen och eventuellt också haft en hjärtinfarkt och Martin är noga med att poängtera att han var fullt frisk före händelsen den 27 juli.

En kort tid efter händelsen så återvände Martin till platsen tillsammans med sin familj och de fann då några missfärgade stenar på marken som de misstänkte var brännskadade. Martin dotter tog även flera bilder av stenarna. Vad som syns på stenarna är en del kopparfärgade och svarta fält av varierande slag.

Så vad kan vi då dra för slutsatser kring Martin observation? Att Martin har varit med om något som han själv uppfattade som fullkomligt enastående råder det inget tvivel om.

UFO-Sverige

Observationer gjorda nattetid har en del inbyggda felkällor och i det här fallet skulle solen inte gå upp förrän nästan tre timmar senare. Med bakgrund av hur lätt det kan vara att ta fel på naturliga föremål i mörker så har vi undersökt möjligheterna för att det Martin såg i själva verket skulle ha kunnat vara en skogsmaskin som arbetade på det kalhygge där föremålet observerades. I det fallet kan man tänka sig en skogsmaskin med starka framlysen och röda ljus på sidorna. En kontroll hos skogsstyrelsen gör dock att vi kan avskriva den teorin. Avverkningen på platsen utfördes redan åren 2006-2007 och någon skogsmaskin bör inte ha funnits där sedan dess.

Inget vanligt norrsken

UFO-Sverige

Om vi försöker hitta en förklaring till det starka ljus som Martin beskriver uppe i luften så är det knappast något genuint norrsken som Martin såg. En kontroll hos astronomiföreningen Cosmo Norr i Jämtland visar att de störningar i det jordmagnetiska fältet som kan registreras i samband med norrsken, det så kallade K-indexet, det aktuella datumet var alltför lågt för att något synligt norrsken ska ha förekommit i trakten.

Så hur förehåller det sig då med de olika fysiska och fysiologiska omständigheterna i fallet?
Grå starr som Martin drabbades av kort efter observationen kan uppstå på grund av en stark exponering för ultraviolett ljus. Enligt S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm kan dock inte en kortvarig exponering av uv-strålning orsaka detta, istället måste personen utsättas för detta under flera års tid. Däremot så uppger Martin att den läkare som han besökt för sina bekymmer påpekat att en observation av en väldigt stark ljuskälla skulle ha kunnat påskynda den pågående grå-starrprocessen och symtomen därtill.

Grå starr är dock ett problem som ofta drabbar äldre människor, varför man kan tänka sig att ögonproblemen eventuellt var åldersbetingade utan någon koppling till observationen. Vi måste dock också fråga oss om det bara är en slump att Martin ena dagen observerar ett ljus så starkt att han tvingas ta på sig solglasögon och kort därefter drabbas av ögonproblem. Martin var vid upplevelsen i 70-årsåldern, alltså inte så ung som man kan få uppfattningen av när man lyssnar på ufopodden i p3.

UFO-Sverige

Hur det sedan förhåller sig med Martin övriga hälsoproblemen är svårare att uttala sig om då dessa inte yttrade sig förrän en längre tid efter observationen. Att dra några slutsatser om en koppling mellan dessa symtom och observationen blir därmed svårt. När det gäller de mer handfasta omständigheterna så har UFO-Sverige inte kunnat göra någon bedömning av de fläckar som hittades på bilen då dessa tyvärr inte fotograferades av Martin eller någon annan i familjen utan tvättades bort en kort tid efter händelsen. Däremot så fotograferades de stenar som hittades på platsen och UFO-Sverige har testat huruvida det går att återskapa samma missfärgningar genom att hetta upp stenar med olika temperaturer.

Våra försök visade att missfärgningar liknande dem som syns på de stenar som hittades på platsen går att åstadkomma genom upphettning. Vi kunde också konstatera att en del av de insamlade stenarna visade upp liknande missfärgningar utan att de utsatts för hög värme. De resultat som testerna gav är ofullständiga i frågan om huruvida stenarna på platsen utsatts för värme eller inte då missfärgningarna alltså tycks kunna uppstå både genom upphettning och eller andra faktorer.

Radiostörningarna

Ska man se till de störningar som Martin fick in på bilradion så finner vi ett tydligt samband med en rad andra observationer världen över, då störningar på radioapparatur rapporterats, och då inte sällan just i bilar, vid observationer av okända fenomen.

UFO-Sverige

Martin uppger att radion i bilen var helt ny och att den inte hade krånglat vare sig före eller efter observationen. En teori när det gäller störningar på radio och teveapparatur i samband med observationer av fenomen på himlen är att störningarna kan bero på elektromagnetisk strålning som stör mottagningen och sändningen genom att inducera extern spänning i den aktuella spolen i radion/ teven. Liknande typ av störningar har också rapporterats i samband med större meteorer.

Hur det förehåller sig när det gäller Martins observation kan vi i nuläget inte avgöra, och att säkert säga vad det var som Martin såg den där natten är en fråga som vi så här långt tvingas lämna öppen. Martin och hans familj har naturligtvis spekulerat mycket kring frågan om föremålets ursprung och de har varit inne på såväl tidsresenärer som dimensionsportar.

Dessa teorier är givetvis spännande tankar men de saknar i dag de nödvändiga belägg som behövs för att kunna förklara det som hände. Allt vi kan säga är att Martin var med om en för honom unik upplevelse som han sannolikt aldrig kommer att glömma.