UFO-Expo och riksstämma, 25 maj 2024, Jönköping

Välkommen till UFO-Sveriges riksstämma med tillhörande UFO-Expo!
Lördag 25 maj 2024 kl. 12.00–18.00 på Per Brahegymnasiet, Jönköping

Mer information om årsmötet under riksstämman hittar du längre ner på denna sida.

ufoexpo2024

Se vår utställning:

Stor skärm‐ och modellutställning om ufofenomenet

Se bildspel och videofilmer om ufofall

Sök i vår databas över svenska ufofall

Köp böcker, tidskrifter och varor från vår webbutik

Berätta om din ufoobservation för UFO‐Sveriges rapportcentral

Kiosk med försäljning av korv, fika och godis

Öppettider 12.00–18.00

Lyssna på föredrag:

13.00–14.00: Militärens ufojakter
Clas Svahn berättar om den svenska militärens jakt på ufo och vad som hände bakom kameran under inspelningen av TV4:s ufodokumentär.

14.30–15.15: Fältprojekt och ufofall
Thomas Michanek och Johan Gustvasson berättar om UFO-Sveriges fältprojekt och några intressanta ufofall från dessa projekt.

16.15–17.15: Från foliehatt till politik
Clas Svahn och Peo Wärring berättar om den senaste utvecklingen i USA och hur ufofrågan blivit storpolitik.

>classvahn JohanThomas peowärring

Inträde:

Utställningen: 50 kronor. Familj 100 kronor. Barn under 12 år gratis.

Föredragen: 40 kronor styck.

Årsmötesförhandlingar:

Endast för medlemmar i UFO-Sverige. Bli medlem här!

Tid: kl. 10.00–11.00. Mer information finns längre ner på denna sida.

Plats:

Per Brahegymnasiet, Residensgatan 7, Jönköping
(500 meter från järnvägsstationen, karta med Per Brahegymnasiet markerat)

perbrahegymnasiet   qrkod (QR-kod för karta)

V Ä L K O M M E N !

 

 

 


K A L L E L S E

till Riksorganisationen UFO-Sveriges Riksstämma (årsmöte) 2024

Lördag 25 maj i Jönköping


OBS: Medlemskap krävs för att kunna deltaga på Riksstämman (årsmötet)

Datum: lördag 25 maj 2024

Tidpunkt: kl. 10.00

Plats: Per Brahegymnasiet, Residensgatan 7, Jönköping

På Riksstämman redovisas föregående verksamhetsår, och planerna för kommande år beslutas. Val av styrelse, revisorer och valberedning genomförs, liksom val av ort för nästa fysiska Riksstämma. En preliminär dagordning finns längre ned på denna sida.

Om du är medlem i UFO-Sverige har du rösträtt i samtliga ärenden, och du har fram till 13 april även följande möjligheter att påverka föreningen och dess verksamhet:

  • Skriv en motion eller skrivelse till Riksstämman. En motion ska innehålla tydliga och konkreta yrkanden på de beslut man önskar i frågan, medan en skrivelse kan vara mer allmänt hållen och inte behöver innehålla några yrkanden. Både motioner och skrivelser ska vara undertecknade med namn, ort och datum. Dessa skickas med fördel via epost till info@ufo.se
  • Nominera en kandidat till styrelsen, revisorer eller valberedning. Detta görs till sittande valberedning, helst genom ett formulär på webben
    Mer information om vad förtroendeposterna innebär finns på vår webbsida om valberedningen.

OBS: Motioner, skrivelser och nomineringar skall vara styrelsen resp. valberedningen tillhanda senast lördag 13 april 2024.

Möteshandlingarna kommer att skickas ut till alla lokalföreningar och lokala representanter.

 


Preliminär dagordning:

1.      Årsmötets öppnande

2.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning

3.      Godkännande av dagordningen

4.      Val av mötespresidium
         a/ Mötesordförande
         b/ Mötessekreterare
         c/ Två protokolljusterare
         d/ Två rösträknare

5.      Verksamhetsberättelse (för föregående verksamhetsår)

6.      Ekonomisk berättelse (för föregående verksamhetsår)

7.      Revisorernas berättelse (för föregående verksamhetsår)

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

9.      Stadgeändringar

10.    Budgetförslag (för innevarande verksamhetsår)

11.    Verksamhetsplan (för kommande arbetsår)

12.    Medlemsavgifter (för 2024 och kommande verksamhetsår)

13.    Motioner och skrivelser

14.    Val av
         a/ Vice ordförande
         b/ Kassör
         c/ Biträdande kassör
         d/ Ordinarie ledamöter
         e/ Suppleanter
         f/ Revisorer
         g/ Revisorssuppleanter
         h/ Valberedning

15.    Val av ort för Riksstämman 2025

16.    Prövningar av eventuella uteslutningar

17.    Mötets avslutande

 


V Ä L K O M M E N !

 

se UFO Sverige tiny Logo