Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar på rad, mer info

Engagera dig15 år med UFO-Aktuellt

Tidskriften UFO-Aktuellt eller som den hette från starten, UFO-Sverige Aktuellt - fyllde 15 år 1995. Första numret utgavs efter en delvis stormig Riksstämma i Enköping den 22 mars 1980 varmed grundaren av UFO-Sverige tog med sig "sin" tidning - UFO-Information - och sin förening med samma namn och lämnade UFO-Sverige. En ny tidning såg dagens ljus straxt före sommaren 1980.

Av C Göran Norlén

UFO-Aktuellt har nu blivit den mest långlivade UFO-tidskrift som utgivits i Sverige och bara UFO-Nyt i Danmark är äldre i de nordiska länderna. Internationelllt sett är 15 år också en merit, snudd på en bedrift.

UFO-Aktuellt har haft en stabil upplaga trots skiftande styrelser med olika "UFO-inriktningar" och trots olika händelser genom åren i "den svenska UFO-branschen". Redaktionens medlemmar har varierat men det är ändå med ett litet lyft på ena ögonlocket som man kan konstatera att kärntruppen alltid varit stabil, de har alltid hållit ihop en tre-fyra-fem år i taget, på senare år ännu längre.

Två personer har i alla dessa år figurerat i samband med UFO-Aktuellt, Håkan Ekstrand som fortfarande är ansvarig utgivare och Mats Nilsson som alltid mer eller mindre är med någonstans.

Andra stabila figurer - i början i förgrunden, numera i bakgrunden - har varit och är Carl-Anton Mattsson, Jörgen Granlie och Arnold Idebring men givetvis har det funnits många andra.

Enköpings UFO-förening ska omnämnas som den förening som dragit det stora lasset gällande distribution och utskick, ett slitsamt arbete.

Alla som varit med och kämpat med UFO-Aktuellt dessa femton år ska ha en mycket stor eloge för det idella och stundtals kämpiga arbete som legat bakom utgivingen. Det känns speciellt bra i dessa tider när tidningen nämns som den självklara aktören och informationskanalen i Sverige på UFO-området samtidigt som både ekonomi och "laganda" är på topp.

Följande artikel är en liten resumé av 15 års UFO-Aktuellt, med några tillbakablickar och kommentarer på vad som varit.

Christer Nordin fick den tunga bördan att bli UFO-Sveriges nye ordförande 1980. Att som nybliven ordförande inte ha en fungerande medlemstidning - ja, ingen tidning alls egentligen - bör inte ha varit den mest stimulerande inledningen på ett ordförandeskap.

I ledaren till det första numret skrev dock Håkan Ekstrand ett riktat tack till alla som hjälpte till och alla andra som ville göra det, responsen på nödropet var tydligen ganska god.

UFO-Sverige Aktuellts första artikel var ett reportage av Christer Nordin om det s k Väddö-fallet där två snickare, Stig Ekberg och Harry Sjöberg, på nära håll konfronterades med ett okänt objekt över vägen och till på köpet hittade de den där hårda metallbiten, en bit som - enligt många "UFO-experter" - är ett sällsynt gott bevis på UFO:s utomjordiska ursprung.

När man så här efteråt återigen läser artilkeln så framgår det emellertid tydligt att snickarna själva aldrig hävdat att det skulle vara en bit från en rymdfarkost - denna "sanning" har andra bistått dem med, tidningar och bokförfattare inte minst.

Metallbiten har påträffats på samma plats där ett okänt ljusfenomen visade sig, inget annat. Detta faktum kvarstår än idag, observationen är olöst och betraktas som ett av de sällsammare och olösta fallen i Sverige - än i dag.

UFO-Sverige Aktuellts första nummer innehöll för övrigt en recension av Boris Jungkvists andra bok - Besökare från kosmos - och Stig Aggestad både sågade boken och gillade den. Att nämdna författare numera anser att UFO-Sverige enbart sågar hans böcker är alltså inte sant.

De första numren av UFO-Aktuellt hade en klar karaktär av blandat material, lite hemvävda UFO-fall och rapporter, lite forntidsteknik och rymdteknik samt en hel del översatt material. I det första numret kan man också se att UFO-tidningen minsann hade en egen korrespondent i Australien - en Eiwind Kringsberg - som beskrev ett UFO-fall där. Några fler egna "korrespondenter" har emellertid inte förekommit sen dess - det blev kanske för dyrt...

UFO-Aktuellt började från och med nummer 3 1980 att beskriva paranormala fenomen, i nämnda nummer fanns en artikel om självförbränning. UFO-ämnet hade på denna tid en klar koppling till forteana, kanske som ett resultat av den tidigare medlemstidningens inriktning samtidigt som UFO i allt väsentligt klart och konkret ändå oftast beskrevs som ett utomjordiskt fenomen med artiklar som handlade om "tefat", stopp av bilar, närkontakter, cylindrar i havet, samtal med UFO-besättningen vid en kraftstation, kraschade flygande tefat, och så vidare. Alltså en kanske något mer begränsad syn på UFO än i dagens UFO-Aktuellt.

Hur man lyckades motivera att ha med artiklar om paranormala fenomen i samma tidning är så här efteråt lite av en gåta men det okända lockade förmodligen på alla plan. Att man behövde prenumeranter är säkert en annan viktig orsak.

Från och med nummer 1 1981 fanns i varje utgåva av tidningen en rapportsammanställning med - "Rapportcentralen noterar" - under ledning och skrivande av Stig Aggestad samt assisterad av Uffe Ekstedt från nummer 4 1985. Rapportcentralen noterar upphörde - och därmed lite av UFO-Aktuellts själ - från och med nummer 2 1988, det vill säga efter 8 år men under dessa år så kan man notera att det var en av höjdpunkterna i tidningen, varje gång. Från nummer 4 1989 återupptogs en artikelserie med samma namn - trodde man - m en det visade sig att den bara fanns med i ytterligare ett nummer. Istället dök det i nummer 1 1991, 1 år senare, upp bevakning av svenska händelser i "UFO-Sveriges Rapportcentral", en avdelning som finns kvar än i dag.

Nummer 2 1981 innehöll en insändarsida - "Under ovanstående rubrik kommer vi i fortsättningen låta läsarna komma till tals..." - något man hade glömt redan till nästa nummer. Inte förrän i nummer 4 1993 skapades en insändarsida värd namnet. Den haltar sig fram i viss mån men ambintionerna är äkta - det ska fungera framöver enligt en säker källa.

Anders Liljegren presenterade det första "Klipp och kommentarer" i nummer 3 1981 något som han fortsatte med till nummer 4 1983. Notiserna handlade om svenska och utländska pressklipp men också om noteringar från svenska UFO-föreningars nyhets- och medlemsblad. Från och med nummer 4 1986 , dvs efter en lucka på 3 år, ersattes Klipp och kommentarer med Press-Spegeln, skriven av undertecknad, som enbart skulle (ska) rikta in sig på svensk dagspressbevakning.

Anders Liljegrens Klipp och kommentarer var den första artikelserien som började att kritisera och granska händelser, aktiviteter och andra nyheter. Troligen var det alltså redan 1981 starten skedde på den envig (kamp?) som så småningom skulle orsaka att ockultister och UFO-fanatiker lämnade UFO-Sverige, fast det skedde långt senare. UFO-Sverige hade ingen tradition att kritisera andra UFO-intresserade eller sekter men nu startade en liten men effektiv attitydförändring i sk rivandet. Press-Spegeln från 1986 blev än mer kritisk, inte bara mot pressen utan även internt mot hejdlösa spekulationer och dumheter inom UFO-Sverige och inriktingen är - förhoppningsvis - likadan än i dag.

I nummer 3 1981 kunde man också konstatera att Boris Jungkvist - då med två UFO-böcker bakom sig - knöts till redaktionen och hälsades välkommen. Hur det gick sen vet vi nu. Han stod med som redaktionsmedlem ända fram till nummer 2 1985 men hade i praktiken inte bidragit med artiklar sedan nummer 3 1983. En trolig orsak till det var att UFO-Aktuellt alltsedan den utgivningen, nummer 3 1983, gav ut UFO-Aktuellt tillsammans med Föreningen för Psykobiofysik, det vill säga en stor del av matarialet - närmare hälften - handlade om paranormala, psykiska fenomen. ökningen av upplagan till drygt 3.300 exemplar berodde på att cirka 1.300 ex tillkom i samband med denna samkörning.

Ser man efter kan konstatera att det fortfarande på omslaget av UFO-Aktuellt finns kvar den text man accepterade efter hårda (?) förhandlingar mellan UFO-Sverige och Psykobiofysik "Tidskrift för forskning och spekulation kring oförklarade fenomen". Samarbetet med Psykobiofysik upphörde efter 8 nummer vartefter föreningen också i praktiken upphörde.

En ny avdelning skapades från och med nummer 4 1981 i UFO-Aktuellt, "Noterat utifrån" av Håkan Ekstrand och Torvald Berthelsen (senare Bevan Berthelsen). Syftet var att bevaka underligheter i utländsk press och utländska UFO-tidningar. Noterat utifrån fortsatte till nummer 4 1987 och ersattes därefter av "Bortom horisonten" som innehöll klipp från alla världens hörn. Håkan Ekstrand höll ensam i pennan fram till nummer 1 1989. Därefter blev det ett uppehåll men i nummer 1 1990 återkom Anders Liljegren med den nya s erien "Utblick - Internationell UFO-logi", en avdelning som finns kvar idag men som från nummer 2 1994 författas av Stefan Roslund.

Fler fasta avdelningar än dessa har det inte varit, recensioner av böcker kan kanske sägas vara ytterligare en, i början sparsamt förekommande, på senare tid allt oftare.

Till sist ledarna. Man kan också konstatera att ledarsidan varit dåligt utnyttjad sedan starten, hela 15 gånger har ingen ledare alls skrivits. UFO-Sveriges ordförande från 1980 utnyttjade möjligheten till "folkbildning" dåligt och skrev endast 3 ledare i slutet av sitt ordförandeskap för UFO-Sverige. Efter Clas Svahn, som skrivit 24 ledare har Håkan Ekstrand skrivit 8. Sedan nummer 3 1990 har alltid en ledare producerats av Clas Svahn.

Det går ganska lätt att se de olika strömningar och skillnader som UFO-Aktuellts innehåll haft under åren när man bläddrar igenom samtliga nummer men man kan också förstå att man aldrig tummat på kvalité och seriösitet även om både pengar och inriktning varierat genom åren.

En klar skillnad märks i drygt "halvtid" och den är så tydlig att den går vid nummer 1 1988. En typiskt bred, publik som målgrupp trodde man sig länge kunna nå genom ett tvärvetenskapligt skrivande om både UFO och alla närliggande områden, astronomi, parapsykologi, forntidshistoria och mycket annat. Vissa nummer kunde i stort sett helt lysa med UFO:rnas frånvaro.

Nummer 1 1988 innehåller flera artiklar av Borgny Tingstedt, som genom åren skrivit många bra naturvetenskapliga artiklar i tidningen. Dessutom finns - för sista gången? - en parapsykologisk artikel om en märklig man som opererade med sina händer och utan bedövning. Var det just denna artikel som fick bägaren att rinna över? Från och med nummer 2 1988 handlar UFO-Aktuellt i huvudsak om UFO även om artiklar om cirkelfenomen, PSI och om inre resor förekommer i senare nummer men aldrig i den stora, ibland dominerande mängd som tidigare. Från 1988 har UFO-Aktuellt alltså i huvudsak handlat om just UFO. Därmed inget sagt om kvalitet och betyg på perioden före 1/1988.

Det finns t ex all anledning att minnas Carl-Anton Mattsons många fina artiklar om forntidsteknik och som nämnts ovan Borgny Tingstedts populärvetenskapliga arbeten. Ser man dessutom på artiklar man minns och skriver ned vilka det är så hamnar nästan alla i första hälften före nummer 2 1988. Detta är lite märkligt men man kanske inte ska dra för snabba slutsatser trots allt. Om en tidning enbart handlar om UFO - blir det lättare eller svårare att minnas ensk ilda artiklar jämfört med en tidning som knappast handlar om UFO men där varje UFO-artikel i sig blir desto viktigare?

Saken blir inte lättare av att när man börjar bläddra i de senaste årens tidningar så finns det många bra artiklar men som man glömt. En märkbar tendens, åtmindstone de senaste två-tre åren, är en ökad mängd kritiska artiklar som granskar och analyserar men också törs ta ställning. Artiklar som tagit ställning är det svårt att hitta i tidigare nummer då man kanske hade andra värderingar.

Artiklar man minns bättre än andra, vilka är det då? Ja, första numret av UFO-Aktuellt kanske trots den låga tekniska kvalitén lyckades ge tidningen en profil redan från starten. Väddöfallet av Christer Nordin fanns med liksom den i sex nummer fördelade artikeln "Rapporter om kraschade flygande tefat i USA" sammanställd och översatt av Roger Ersson och Carl-Anton Mattsson. På något sätt visade kanske dessa första nummer och artiklar ändå varthän UFO-Aktuellt skulle gå de närmsta åren om man bortser från mellanspelet med parapsykologiartiklarna i åtta nummer.

Viktig profilering erhölls också i början genom de på omslagen visade fotografierna från Calgary i Canada i nummer 3 1980 och från Rouen i Frankrike i nummer 1 1981. Dessa foton är fortfarande oförklarade. Foton är alltid kontroversiella och sammanfattningen med de "50 bästa fotona" i nummer 1 1994 är en höjdare som ger det perspektiv på bredd som UFO-ämnet har, att det inte är enkelt att förklara och att det inte bara är tefat som är ute och "singlar genom luften".

Fall som berört och engagerat UFO-Sveriges medlemmar och medarbetare har ofta haft premiär i UFO-Aktuellt, exempel på det är Gösta Linderholms film i nummer 4 1981, Hälleforsfallet i nummer 3 1982, UFO-vågen i Dalarna i nummer 4 1985 samt givetvis allt omkring ljusskenen i Hessdalen, första gången beskriven i nummer 2 1982, sista gången har väl inte inträffat än.

Hessdalenfenomenen är den i särklass mest omfattande, enskilda UFO-händelse som det skrivits mest om i UFO-Aktuellt, kanske inte så konstigt med tanke på allt arbete som utfördes i och med Projekt Hessdalen 1984.

Andra nu och fortfarande aktuella händelser i tidningen har varit Pollenkungen Gösta Carlsson i nummer 4 1985, Ante Jonnson blev första gången omnämnd i nummer 1 1985 och om Marteboljusen på Gotland skrevs det i nummer 4 1986.

Ser man det hela i ett historiskt perspektiv så kan man lätt avfärda mångas kritik i att UFO-Aktuellt är sällsynt inaktuellt då man anser att händelser beskrivs flera månader efter att de inträffat. Istället har det visat sig att många fall - t ex alla omnämnda ovan - fortfarande är aktuella och levande - ett bevis på att UFO-ämnet varken låter sig förklaras enkelt, inte heller att ämnet blir inaktuellt bara för att några få månader eller år passerar - en försvinnande liten tidsrymd egentligen.

UFO-Aktuellt har alltså tiden på sin sida. Prenumerera och se... Sätt in 190 kronor på postgirokonto 50 50 60-4 (betalningsmottagare är UFO-Sverige). Glöm inte att skriva "Prenumeration på UFO-Aktuellt" i meddelandefältet och tydligt ange ditt namn och adress i avsändarefältet.

Tipsa en bekant
Gratis nyhetsbrev:
        Skriv in Din e-postadress


© UFO-Sverige, Box 175, 733 23 SALA, tel: 018-555 000, e-post: info@ufo.se
Inrapportering: www.ufo.se/inrapportering. Ansvarig utgivare: Clas Svahn

Locations of visitors to this page
Creeper