Rapport-Nytt

Rapport-Nytt -

UFO-Sveriges informationstidskrift med artiklar om undersökningar, fall, föreningsaktiviteter och interna arrangemang. Rapport-Nytt startades 1991 av Kurt Persson och Berit Bergqvist. Under slutet av 90-talet utkom den med sex nummer per år och hade en upplaga på drygt 300 exemplar. Ansvarig utgivare var Irre Bredin och Håkan Ekstrand. Mellan 2000 och in på hösten 2002 gavs Rapport-Nytt ut av UFO-Sveriges rapportcentral med Annelie Rossander som ansvarig utgivare. Från och med nummer 4/01 övertogs utgivningen av UFO-Mitt, Sundsvall, som då också blev rapportcentral. Tidskriften bytte då också namn till UFO-Raden/Rapport-Nytt. Under våren 2006 tog Mats Nilsson över som redaktör. I och med numer 1 2013 fick tidningen åter namnet Rapport-Nytt.

Se: Nilsson, Mats

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige