Elva råd till en ufolog

 

1. Satsa inte dig själv på fallet du undersöker. Om du blir för personligt engagerad kan det vara svårt att ta till sig nya fakta, som kan förklara händelsen, när sådana framkommer. Det finns många exempel på ufologer som blivit överdrivet personligt engagerade i ett fall. Till slut har de kommit att själva bli en del av fallet.

 

2. Bli inte för nära vän med en observatör. Det kan sluta med att du börjar försvara personen istället för att se de fakta som finns. En rad ufologer har genom åren kommit att umgås med de observatörer som de en gång började undersöka. Många har skrivit böcker tillsammans med dem. Det går inte att arbeta neutralt med att undersöka ett fall om man samtidigt är god vän med observatören. 

 

3. Läs inte enbart ufolitteratur och var noga med vilka böcker du läser. Förklaringarna till de fall som du kommer att undersöka finns oftast i böcker om andra ämnen. Ufolitteratur har en tendens att handla just om ufo – de fall som inte har fått någon förklaring. Eftersom 95–98 procent av alla rapporter faktiskt går att förklara på ett naturligt sätt så får den seriöse fältundersökaren söka sina fakta på andra håll. Böcker om amatörastronomi, fysik, psykologi och liknande ger en god hjälp. 

 

4. Glöm aldrig att skilja på fakta och åsikter. En observatörs beskrivning av det han eller hon har upplevt är bara en av många pusselbitar som din undersökning ska bygga på – inte svaret. En intervju med en observatör är början på en undersökning, inte slutet av den. En muntlig berättelse är trots allt inte hela sanningen. Ofta kan det dessutom vara svårt för en observatör att beskriva det han eller hon har sett. För en undersökare gäller det att komma vidare, bakom beskrivningen, för att ur de fakta som finns kunna vaska fram ett svar. 

 

5. Sluta aldrig söka efter nya fakta. Ju fler fakta du har desto troligare är det att du kommer att hitta svaret – ju färre fakta du har desto troligare är det att du kommer att få svaret ”ufo”. Om vi enbart skulle lita till de muntliga beskrivningar vi får in (se punkt 4) och sluta vår undersökning där så vore antalet ufofall per år närmare 100 procent. För att finna ett svar måste man hela tiden söka nya pusselbitar. Även när man tror att alla vägar är uttömda. 

 

6. Verkliga ufofenomen är ovanliga. Om du tror att du har hittat ett har du antagligen inte undersökt observationen tillräckligt noga. Vi måste hela tiden vara medvetna om att det endast är ett fåtal rapporter varje år som kvalificerar sig för slutsatsen ufo. Även i de bästa fallen kan det finnas lösningar som du inte har prövat. 

 

7. Gör alltid dina undersökningsresultat tillgängliga för andra undersökare, även för dem som inte delar dina egna åsikter. Det händer faktiskt att andra personer kan ha rätt och du fel. Hur konstigt det än kan låta så är detta verkligen sant. Och för att vi ska kunna föra en demokratisk debatt där åsikter för och emot ställs mot varandra måste alla få tillgång till grundmaterialet. Hur ska UFO-Sverige kunna bedöma en kontaktpersons utsagor om den som undersökt honom/henne håller delar av undersökningen hemlig? Och hur ska grupper utanför UFO-Sverige kunna bedöma vårt arbete om vi bara publicerar sådant som talar till vår fördel i UFO-Aktuellt? 

 

8. Ett ufo är ett oidentifierat flygande objekt – ett föremål som inte har gått att identifiera trots en noggrann undersökning utförd av en objektiv utredare. Trots denna enkla och tydliga definition blandas begreppet ständigt samman med utomjordiska rymdskepp och flygande tefat. Låt inte tre bokstäver få dig att tro att det inte finns andra alternativ. 

 

9. Var alltid beredd att överge dina egna favorithypoteser när nya fakta så kräver. En av de svåraste sakerna för en undersökare. Vi har alla våra favorithypoteser som vi försvarar och söker nya fakta för att understödja. Men tänk om de är fel? Ett i alla bemärkelser objektivt arbete är grunden för all seriös ufologi. 

 

10. När det gäller ufoundersökningar så finns det inga auktoriteter, enbart hårt arbetande enskilda undersökare som har fel och brister som vilken person som helst, men som – förhoppningsvis – har mera erfarenhet och kunskap om ämnet. Bedöm alltid sak och inte person. Auktoritet bygger på resultat. 

 

11. Din uppgift är inte att försvara fenomenet eller ufologin utan att göra ett så bra jobb att dina undersökningar inte behöver ifrågasättas. En bra undersökning talar för sig själv, en slapp och dålig kräver ständigt försvar. 

Clas Svahn

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige