UFO-Sveriges Rapportcentral

UFO-Sveriges rapportcentral är den gren av organisationen som ansvarar för mottagande, administrering samt undersökning och delegering av de rapporter som kommer in till UFO-Sverige.

Rapportcentralen har genom årens lopp oftast utgjorts av en person men undantagsvis så har det varit fler vid posten.

För närvarande är Johan Gustavsson ansvarig för rapportcentralen som för tillfället har sitt säte på Archives for the unexplained i Norrköping.

Kanaler till UFO-Sveriges rapportcentral.

Rapporteringsfunkion

rpc(at)ufo.se

018 - 555 000

När rapportcentralen tar emot en inkommande rapport så utvärderas den inledningsvis i syfte att se om den kan ges en förklaring med en gång eller om den ska granskas och undersökas närmare. Kan rapporten ges en förklaring i ett tidigt skede så läggs den till handlingarna.

Ska en närmare undersökning genomföras så sköts det efterföljande arbetet med rapporten antingen av rapportcentralen eller av någon av organisationens aktiva undersökare som finns utsprida på lite olika platser runt om i landet. Delegering av rapporter till någon fältundersökare görs vanligtvis när det finns en rapport som ska granskas närmare och föreningen har en aktiv fältundersökare i någorlunda geografisk närhet till observationsplatsen.

Fältundersökaren genomför då en närmare undersökning och dokumentering av observationen och skickar sedan tillbaka sina undersökningar och slutsatser till rapportcentralen som sedan gör en egen utvärdering av rapporten och sköter den avslutande administrationen.

I vissa särskilda fall så går rapporten även vidare till den så kallade bedömningsgruppen. Bedömningsgruppen är en grupp som idag består av sammanlagt fem enskilda bedömare som har i uppgift att gå igenom det utredningsmaterial som finns i ett aktuellt fall. Därefter ska medlemmarna i gruppen göra varsin oberoende utvärdering i fallet och dels dra en slutsats som följer vissa kriterier som satts upp av föreningen men bedömarna ska även ge synpunkter på den utförda utredningen och påpeka om det finns några brister eller något som arbetet kan kompletteras med.

Nedan följer en förteckning över rapportcentralens nuvarande nät av undersökare och bedömare.  

 

Huvudansvarig vid UFO-Sveriges rapportcentral  Johan Gustavsson - Norrköping - 018-555 000 - rpc(at)ufo.se  

 

Aktiva medarbetare till rapportcentralen

Anders Berglund - Laxå  072-395 34 57  - elfdalen(at)yahoo.se  

Christoffer Mossberg - Borås  073-531 91 13 - ufosverige_boras(at)hotmail.com 

Anders Skoglund - Borås 070- 681 22 11 - ufosverige_boras(at)hotmail.com  

Clas Svahn - Järfälla 070-620 11 48 - clas.svahn(at)gmail.com  

Magnus Gatemark - Teckomatorp 076-632 43 10 - magnus.gatemark(at)hotmail.se  

Tage Bång - Töreboda 070-332 75 90 - tage.bang(at)hotmail.com  

Tobias Lindgren - Norrköping 070-732 00 50 - toblin(at)ufo.se

Daniel Princip - Stockholm 073-734 87 91 - daniel_princip(at)hotmail.se  

Per Eriksson - Katrineholm 070-855 32 84 - perryman(at)spray.se  

Tony Ekberg - Vänersborg 070-556 41 23 - tony.ekberg(at)gmail.com  

Andreas Ohlsson - Stockholm 070-879 77 77 - andreas.ohlsson(at)armemuseum.se  

Lana Raof - Stockholm 076-271 72 77 - lanaraof(at)live.com

Göran Lengqvist - Tollarp 072-213 34 38 - goran(at)24volt.eu

Jan Hagberg - Borås 070-650 90 75 - allatiderskille(at)hotmail.com

Adam Zielinski - Vetlanda 0383-144 61 - adam.zielinski(at)telia.com

Petter Gustavsson - Timmernabben  072-327 05 50 - talleyrand.vr(at)hotmail.com

Thomas & Nathalie Filipsson - Oskarshamn 076-115 44 05 - thomas.familjen(at)telia.com

 

UFO-Sveriges bedömningsgrupp

Carl Anton Matsson - Nyköping 0155-21 04 82 - carl-anton.mattsson(at)comhem.se  

Christoffer Mossberg - Borås  073-531 91 13 - ufosverige_boras(at)hotmail.com

Anders Skoglund - Borås 070- 681 22 11 - ufosverige_boras(at)hotmail.com   

Pelle Persson - Härnösand 070-323 47 05 - pelle.persson(at)yahoo.se  

Håkan Fenander - Åseda 0474-104 22    

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige