Archives for the Unexplained Archives for the Unexplained

Archives for the Unexplained -

 

Archives for the Unexplained, tidigare Arkivet för UFO-forskning, Archives for UFO research. Från början en ufoförening som bildades i Södertälje 1973. Syftet var då i första hand att bygga upp ett specialiserat forsknings- och lånebibliotek. Biblioteket omfattade vid starten 350 boktitlar. Med åren breddades intresset till att också omfatta tidskrifter, pressklipp, rapport-, person- och föreningsarkiv. 1980 ombildades AFU till en ideell stiftelse. Samtidigt flyttades arkivet till Norrköping. AFU är inte en ordinär förening där man blir ”medlem”. Däremot kan man genom donationer till stiftelsens verksamhet bidra till, och dra nytta av, arkivets fortsatta utveckling. Sedan 1975 ger AFU ut ett nyhetsblad på engelska som beskriver den forskning som bedrivs av AFU:s medarbetare.

Från september 1993 till mars 2001 publicerades informationsbladet Sponsornytt med senaste nytt från arkivets verksamhet. Under 2003 startades hemsidan www.afu.info. Klipparkivet omfattar mer än 30.000 artiklar och notiser enbart från den svenska dags-, vecko- och fackpressen. Rapportarkivet omfattar uppskattningsvis cirka 66.000 observationer varav ca 25.000 svenska. AFU har idag tre bibliotek som har vuxit till mer än 2000 hyllmeter av boktitlar inom ämnena ufo, forteana, parapsykologi och mycket annat. AFU är idag världens största ufoarkiv. Genom ett särskilt avtal är AFU sedan 1986 anslutet till Riksorganisationen UFO-Sverige. I oktober 2006 erhöll AFU 82.000 kronor från Riksarkivet för inköp av ett rullhyllesystem.

Under 2013 beslutade AFU att döpa om sig till Archives Foundation for the Unexplained, eller kortare Archives for the Unexplained. Detta för att bättre spegla samlingarnas innehåll.

Se: Liljegren Anders, Blomqvist Håkan, Jonsson Kjell

webb

wikipedia

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige