AAAS

AAAS

 

The American Association for the Advanvcement of Science. Har hållit flera debatter om ufofenomenet. 1968 föreslog astronomen Thornton Page att AAAS skulle hålla ett symposium om ufo men symposiet kom att hållas först 26-27 december 1969 vid det årliga AAAS-konventet i Boston. Vid mötet deltog bland andra Allen Hynek, James McDonald, Donald Menzel och Thornton Page. Mötet samlade sig till en skrivelse, undertecknad av 12 av de 16 deltagarna) till flygvapnet där man uppmanade till att bevara Blue Book-arkivet för framtiden och inte förstöra det. Resultatet publicerades sedan i boken ”UFOs - A Scientific Debate” (1972) under Pages och Carl Sagans redaktörsskap.

Se:  Project Blue Book 

wikipedia Abduction

Engelskt uttryck för ombordtagning. 

Se: Ombordtagning

wikipediaAbduction Watch

Brittiskt ufomagasin grundat 1997 med inriktning på undersökningar av ombordtagningsfall.


George Adamski Flying Saucers have landed från 1953.

Adamski, George 1891–1965

Den första kända och kanske fortfarande mest kända kontaktpersonen. Adamski föddes i Polen den 17 april 1891 men flyttade redan som ett- eller tvååring (uppgifterna är osäkra) till Dunkirk, New York dit hans föräldrar emigrerade. Adamski fick mycket liten formell utbildning utan lärde sig själv, starkt influerad av föräldrarnas starkt religiösa bakgrund. Under 30-talet engagerade sig Adamski i ockulta kretsar och bildade själv ”The Royal Order of Tibet” och lärde ut ”universella lagar”. Hans elever började kalla honom professor trots att han saknade all formell kompetens. I augusti 1947 såg Adamski 184 ”flygande tefat” i formation över sig, något som han senare kom att beskriva. 

1949 gav Adamski ut boken ”Pioneers of Space” med undertiteln ”A trip to the Moon, Mars and Venus” som trots att den gavs ut i hans eget namn i själva verket var skriven av hans sekreterare Lucy McGinnis (alla Adamskis böcker skrevs av andra). I ”Pioneers of Space” beskriver Adamski astralresor till olika planeter i solsystemet och kritiker har sedan kunnat visa att dessa berättelser i det närmaste ordagrant återanvänts av Adamski i de senare tefatsböckerna. 1953 publicerades hans bok ”Flying Saucers have Landed” (sv. öv. Flygande tefat har landat, 1957) och i den påstod Adamski att han hade mött människoliknande varelser från en annan värld. Adamski påstod också att han hade observerat utomjordiska farkoster sedan den 9 oktober 1946 och att han mötte deras besättning och ledaren Orthon första gången den 20 november 1952 i en öken i Kalifornien i USA.

I sin bok beskriver han resor med tefat genom världsrymden och han kallade besökarna för ”rymdbröderna”, en term som senare kom att användas av en rad kontaktpersoner, även svenska. Han publicerade många spektakulära bilder, vilka de flesta anses vara förfalskade. Science fiction-redaktören Ray Palmer (1910–1977), som också var djupt intresserad av flygande tefat, fick redan 1944 mottaga ett manuskript till en novell i vilken handlingen var densamma som Adamski senare skulle publicera i faktaform i sin första bok. Författaren till novellen var George Adamski själv. Adamskis kontaktberättelser, där han sa sig ha besökt månen, Venus och andra planeter i vårt solsystem anses numera som fantasier alternativt syner och visioner.

Se: Leslie Desmond

wikipediaAFOSI

Air Force Office of Special Investigations. En avdelning inom det amerikanska flygvapent som också undersökte ufofenomen. Högkvarteret låg på Bolling AFB.

wikipedia


AFU Newsletter AFU Newsletter

AFU Newsletter

Engelskspråkig tidskrift med material om framför allt svenska ufofall, bibliografiska uppgifter om ufoböcker och tidskrifter samt nyheter från AFU. Tidskriften utgavs av Arkivet för UFO-forskning (AFU), nu Archives for the Unexplained. AFU Newsletter var från början svenskspråkig och utgavs som AFU Nyhetsblad med start mars 1975. Från och med 1979 publicerades en ökande mängd artiklar på engelska varför namnet ändrades till AFU Newsletter 1985. Tidskriften utgavs sammanlagt med 52 nummer och avslutades 2008.

Se: Archives for the Unexplained

 

 Agobard 779–840

Ärkebiskop av Lyon, Frankrike, som på 800-talet fördömde tron på att det existerade ”skepp från molnen” vars besättning sades komma från en plats kallad Magonia. I sin ”Liber de Grandine et Tonitruis” (kapitel 11), skriver Agobard i ufologen Jacques Vallees engelska översättning: ”Dock har vi sett och hört män, så djupt sjunkna i dumhet, att de tror att det finns ett särskilt område, som de kallar Magonia, där skepp seglar in i molnen förande med sig de av jordens frukter som har förstörts av hagel och storm; seglarna offrar till stormgudarna och får själva åter spannmål och andra grödor. Av de vars blinda dårskap var så djup att de trodde dessa saker vara möjliga, såg jag flera i en grupp människor som hade slagit fyra personer i bojor – tre män och en kvinna som de de menade hade fallit från dessa skepp; efter att hållit dem i fångenskap i några dagar tagit dem framför den församlade folkmassan för att stenas inför oss alla. Men sanningen segrade.”

wikipediaALF

Förkortning för Alien Life Form, utomjordisk livsform.

wikipedia


Flygande tefat ur boken ”Flying Saucers from Mars” 1954.

Allingham, Cedric

Egentligen var det väl ingen som hade hört talas om engelsmannen Cedric Allingham innan han kom ut med sin bok ”Flying Saucers from Mars” i oktober 1954. Men han blev snart känd. För i boken fanns inte bara en fantastisk, Adamski-lik, berättelse om en vanlig mans möte med ett landat skepp och okända varelser, utan också bilder som inte stod Adamskis efter. Boken togs på allvar av många och recenserades som en faktabok i tidningarna. Men boken var en bluff, troligen skriven av den engelske astronomen Patrick Moore.

wikipedia


Per Andersen 2015. Foto: Clas Svahn

Andersen, Per

Tidigare ordförande i danska Sufoi och aktiv undersökare av ufofenomen sedan 1974. Andersen är utbildad inom datavetenskap och är i dag chef för den skandinaviska divisionen på ett större dataföretag. Han betecknar sig själv som ”en sympatisk skeptiker” när det gäller ufofrågan. 1997 arrangerade han och Sufoi den första danska internationella ufokongressen. I början av 1999 avgick Andersen som ordförande i Sufoi och ersattes under en kort tid av Toke Haunstrup. Hösten 1999 valdes Kim Møller Hansen till ny ordförande.

Se: SUFOIAnderson, Gerald

1990 avslöjade Anderson detaljer kring en påstådd tefatskrasch på slättlandet nära San Augustin i New Mexico. Händelsen skulle ha inträffat den 5 juli 1947 och inbegrep flera döda besättningsmän. Under flera år stred ufologerna Stanton Friedman, som försvarade Anderson, och Kevin Randle, som menade att historien var en bluff. Med tiden visade det sig att allt fler av Anderson uppgifter inte höll och till slut tvingades Friedman erkänna att Andersons vittnesmål inte längre kunde betecknas som trovärdigt.

 


Rickard Andersson vid riksstämman i Östersund 2014. Foto: Clas Svahn

Andersson, Rickard -

Sedan 2006 ledamot av UFO-Sveriges styrelse samt organisationens evenemangsansvarige sedan 2011.

Ståndpunkt i ufofrågan: Har ingen direkt åsikt då det är ett okända fenomen vi försöker hitta förklaringar till.Andersson, Sven 1910–1987

Svensk försvarsminister 1957–1973. Då ufologen Bjarne Håkansson (i dag Zacharias Brandt)nden 27 juni 1972 intervjuade Sven Andersson för sin bok ”UFO-gåtan” ställde han frågan om vad försvarsministern själv ansåg om teorin att de så kallade flygande tefaten skulle vara besökare från andra världar. Andersson svarade: ”För det första har vi aldrig fått belägg för att det har funnits några flygande tefat i Sverige. Det har vi undersökt. Det finns inga belägg för det. Det är fenomen som lever mera i någon slags föreställningsvärld. Det finns inga fakta om att det har flugit föremål, främmande, från andra planeter, över Sverige.”

wikipediaAndreasson Luca, Betty

Amerikansk kvinna som hävdar att hon har blivit ombordtagen vid ett flertal tillfällen av De små grå som hon anser vara robotliknande varelser. Betty Andreasson Lucas fall har undersökts och dokumenterats av den amerikanske ufologen Raymond Fowler och finns återgivet i böckerna ”The Andreasson Affair” (1979), ”The Watchers” (1990), ”The Watchers II” (1995).Andrews, Colin

Engelsk undersökare av cirkelfenomen som tillsammans med kollegan Pat Delgado genom sina böcker kom att påverka den allmänna opinionen mot att cirkelfenomenen i åkrarna orsakades av utomjordisk besökare. Började sina undersökningar 1985. Under senare år har Andrews allt mer börjat ägna sig åt andra okända fenomen. Efter att ha varit en av mest framträdande företrädarna för att alla cirklar utom några få har orsakats av utomjordiska besökare meddelade Andrews år 2000 att han ändrat sin åsikt och anser numera att de allra flesta orsakas av bluffmakare. Andrews har varit medförfattare till följande böcker: ”Circular Evidence” (med Pat Delgado, 1989) och ”Crop Circles - The Latest Evidence” (med Pat Delgado, 1990).


Orfeo Angelucci The secret of the saucers

Angelucci, Orfeo 1912–1993

Italiensk-amerikansk kontaktperson som säger sig ha rest med flygande tefat vid flera tillfällen. Första kontakten ska ha inträffat den 23 maj 1952 nära Burbank i Californien då han bland annat fick träffa rymdkvinnan Lyra. Angelucci skrev sedan böckerna ”The Secret of the Saucers” (1955) och ”Son of the Sun” (1959) om sina upplevelser. Båda böckerna är starkt religiöst influerade.

wikipedia

 

 

 

 Anomaly Foundation

Spansk organisation för undersökandet av ufo och näraliggande fenomen. Sedan 1998 delar organisationen ut pris för seriöst europeiskt ufoarbete.

webb


De tre spåren i marken

Anten-fallet

Ett av de mest kända svenska ”landningsfallen”. På morgonen den 30 augusti 1970 upptäckte en man vid Enebacken nära sjön Anten norr om Alingsås tre mystiska avtryck i gräset på sin gård. Avtrycken var fyra centimeter djupa och bildade en oregelbunden triangel. En mycket låg radioaktiv strålning uppmättes på platsen. Flera observationer av lysande föremål hade gjorts över området natten före.

 


Anundsjöstenen fotograferad 2016. Foto: Niklas Svahn

Anundsjöstenen -

Vid 12-tiden en julidag 1950 fick Anton Lindberg i byn Norrböle, Anundsjö i norra Ångermanland syn på ett runt ljussken som kom flygande genom luften norrifrån. Det flög söderut och åtföljdes av ett susande ljud. Plötsligt fick han se något som föll ned från ljusklotet och landade på en åker norr om byvägen. Han gick då fram till nedslagsplatsen och hittade där ett stenliknande föremål. Biten var oregelbunden och hade en omväxlande skrovlig och slät yta. Ytfärgen var gulgrön (beige) i vilken gråvita färgzoner fanns insprängda. Dessa liknade närmast cement. Brottytorna i föremålets ändar hade en lila färg, nästan som kulören på en överhettad järnstång. Vid en analys utförd av Institutet för metallforskning i Stockholm den 16/3 1983 konstaterades att Anundsjöstenen bestod av ett slaggliknande material med kalciumoxid, kiseloxid som de mest framträdande föreningarna.Apro

Förkortning för den amerikanska organisationen Aerial Phenomena Research Organisation. Den grundades 1952 av Jim och Coral E. Lorenzen i Tucson, Arizona och var den första i sitt slag i världen. Apro upplöstes omkring 1988

Se: Lorenzen, Coral & Jim

wikipediaAquarius

Ett påstått projekt som ska ha inletts 1953 med syfte att samla jordens historia under de senaste 25.000 åren. Inriktningen skulle vara på utomjordiskt inflytande och samarbete med människorna. Några konkreta bevis för projektets verklighetsgrund finns inte.

Archives for the Unexplained Archives for the Unexplained

Archives for the Unexplained -

 

Archives for the Unexplained, tidigare Arkivet för UFO-forskning, Archives for UFO research. Från början en ufoförening som bildades i Södertälje 1973. Syftet var då i första hand att bygga upp ett specialiserat forsknings- och lånebibliotek. Biblioteket omfattade vid starten 350 boktitlar. Med åren breddades intresset till att också omfatta tidskrifter, pressklipp, rapport-, person- och föreningsarkiv. 1980 ombildades AFU till en ideell stiftelse. Samtidigt flyttades arkivet till Norrköping. AFU är inte en ordinär förening där man blir ”medlem”. Däremot kan man genom donationer till stiftelsens verksamhet bidra till, och dra nytta av, arkivets fortsatta utveckling. Sedan 1975 ger AFU ut ett nyhetsblad på engelska som beskriver den forskning som bedrivs av AFU:s medarbetare.

Från september 1993 till mars 2001 publicerades informationsbladet Sponsornytt med senaste nytt från arkivets verksamhet. Under 2003 startades hemsidan www.afu.info. Klipparkivet omfattar mer än 30.000 artiklar och notiser enbart från den svenska dags-, vecko- och fackpressen. Rapportarkivet omfattar uppskattningsvis cirka 66.000 observationer varav ca 25.000 svenska. AFU har idag tre bibliotek som har vuxit till mer än 2000 hyllmeter av boktitlar inom ämnena ufo, forteana, parapsykologi och mycket annat. AFU är idag världens största ufoarkiv. Genom ett särskilt avtal är AFU sedan 1986 anslutet till Riksorganisationen UFO-Sverige. I oktober 2006 erhöll AFU 82.000 kronor från Riksarkivet för inköp av ett rullhyllesystem.

Under 2013 beslutade AFU att döpa om sig till Archives Foundation for the Unexplained, eller kortare Archives for the Unexplained. Detta för att bättre spegla samlingarnas innehåll.

Se: Liljegren Anders, Blomqvist Håkan, Jonsson Kjell

webb

wikipedia


Area 51 från luften.

Area 51

Ett mytomspunnet område i Nevadaöknen två timmars bilresa norr om Las Vegas, USA. Där har det amerikanska flygvapnet ett 13.000 kvadratkilometer stort testflygningsområde, Groom Lake och Nellis Air Force Range Complex. Området ligger 130 kilometer nordnordväst om Las Vegas. Groome Lake planerades 1944 och började byggas tio år senare, 1954 under överinseende av CIA. Vissa amerikanska ufologer hävdar att flygvapnet har tillvaratagit flygande tefat som förvaras på området. Flera bilder och filmer av lysande föremål har tagits i närheten av basen. Av allt att döma föreställer dessa hemliga testflygningar av nya flygplanstyper. En före detta bordellägare, Robert ”Bob” Lazar, påstår sig ha arbetat på Area 51 och där sett såväl tillfångatagna utomjordiska varelser som flygande tefat. Bob Lazar har dock inte kunnat belägga sin historia och de flesta seriösa ufologer ställer sig kallsinniga till Lazars vittnesmål. Lazar har senare ändrat sin historia och menar numera att de tefat han såg inte befann sig inom Area 51 utan på ett område kallat S-4 i närheten av Area 51.

I mitten av april 2000 kom de första bilderna av Area 51, tagna av en rysk satellit. Föremål så små som två meter syntes. Här syns hundratals byggnader, tennisanläggningar, en swimmingpool och en basebollarena. Inga bilar men desto fler bussar rör sig på de torra ökenvägarna. På flera bilder syns vägar som försvinner rakt in i berget och man kan bara spekulera om hur stor del av anläggningen som befinner sig under jord. Men framför allt är området genomkorsat av landningsbanor, hangarer och annat som hör till en flygplats. En nästan sex kilometer lång startbana slutar vid några jättelika hangarer.

Här har flygvapnet testat de flesta nya spionflygplanen och stealthbombaren men området användes också under 50- och 60-talet för atombombsprov. I dag tror många att framtidens superplan ”Aurora” och det kilformade TR-3A provflygs här. Men det är historierna om de legendomspunna H-PAC:s (Human Piloted Alien Crafts), alltså utomjordiska flygfarkoster tagna direkt ur ”Independence Day”, som kittlar fantasin hos många ufointresserade.

Mer läsning finns här

wikipedia

Karta

En teckning gjord av Kenneth Arnold 1965. Kenneth Arnold

Arnold, Kenneth 1915–1984

 

Den 24 juni 1947 observerade privatflygaren Kenneth Arnold nio bumerangliknande föremål när han flög över Kaskadbergen i delstaten Washington, USA. Arnold beskrev föremålens rörelser som ”tefat när man kastar dem över en vattenyta”. Observationen kablades ut i massmedia genom nyhetsbyrån AP. Media tog fasta på hans beskrivning av föremålen. ”Flying saucers” började att användas som gemensamt namn på alla oidentifierade flygande föremål. Arnold publicerade senare en bok ”The Coming of the Saucers” (1952) tillsammans med Ray Palmer. Arnold var under en period politiskt aktivt.

Se även: Bequette BillFlygande tefat

wikipedia

 Ashtar Command

Inom den religiösa uforörelsen en intergalaktisk flotta som leds av rymdmannen Hatton som påstås vara en utomjording som talar genom mediet Dharma (pseudonym för Doris Ekker) i Kalifornien.

wikipediaASSAP

Association for the scientific study of anomalous phenomena. Grundad 1982 av tidigare medlemmar i SPR, Society for psychical research i England med syfte att integrera studiet av ufofenomenet med undersökningar av andra paranormala fenomen. Till grundarna hörde bland andra Hilary Evans och Jenny Randles.

wikipediaAstronomer och ufo

1975 genomförde astrofysikern Peter Sturrock vid Stanford-universitetet i USA en enkät bland medlemmarna i Amerikanska Astronomiska Sällskapet. Av 2.611 utskickade frågeformulär kom 1.356 tillbaka ifyllda. På frågan om man ansåg att ufofenomenet förtjänade att utredas vetenskapligt svarade nästan var fjärde astronom (23 procent) bestämt ja. 30 procent ansåg att frågan sannolikt borde utredas ytterligare och 27 procent svarade att den ”kanske” var värd att utforskas. Endast var femte svarande ansåg inte frågan värd att ägna mer tid åt. Det var framför allt de yngre astronomerna som ställde sig positiva till ufoundersökningar. Av de 1.356 som besvarade enkäten hävdade 62 att de själva hade sett flygande föremål som de inte hade kunnat identifiera.

En liknande men betydligt mindre undersökning gjordes av astronomen och ufoforskaren Allen Hynek 1952. Den visade att 41 procent av de tillfrågade var beredda att ställa sina tjänster till förfogande för att utforska ämnet.

En Gallupundersökning gjord i USA i september 1978 visar att det framför allt är personer med hög utbildning, hög lön och ett ansvarsfullt jobb som tror att ufofenomenet är ett verkligt fenomen. Lågutbildade visar ett betydligt ljummare intresse för ufofenomenet.

Se: Hynek, Dr. J AllenAstronomiska förklaringar -

Många av de rapporter som varje år strömmar in till UFO-Sveriges rapportcentral kan ges en astronomisk förklaring. På hösten och våren ser många planeten Venus, morgon- och aftonstjärnan. Den är efter solen och månen den ljusstarkaste himlakroppen.

Andra synliga planeter är Jupiter, Saturnus och Mars. Jupiter, solsystemets största planet, är efter Venus den vanligaste felkällan.Förutom planeter tar folk ofta miste på satelliter och meteorer. Satelliter avtecknar sig som en ljus vit prick som rör sig högt uppe i atmosfären och meteorer avtecknar sig som snabba streck på himlavalvet, ibland med rök efter. Meteorer kallas i dagligt tal felaktigt för stjärnfall. De stora meteorsvärmarna inträffar på vinterhalvåret och exempel på dessa är Ursiderna 19-23 december och Quadrantiderna 2–4 januari. Mest spektakulär är Perseiderna som har sitt maximum omkring den 12 augusti. Ett annat speciellt astronomiskt fenomen är bolider. Det är stora stenbumlingar med sitt ursprung i asteroidbältet som kan pendla i färg mellan gult, rött och grönt vid inträdet i jordatmosfären. Livslängden är cirka 10 sekunder och maxsträckan cirka 60 mil. Det kommer in något dussin bolider per år över svenskt luftrum.ATIC

Air Technical Intelligence Center. ATIC var placerat på Wright-Patterson Air Force Base i Dayton, Ohio. 1948 publicerade ATIC ett dokument kallat ”Estimate of the Situation” där man drog slutsatsen att ufofenomenet i själva verket var utomjordiska besökare. Rapporten försördes på order av Hoyt S. Vandenberg i augusti 1948. Ingen kopia av den har kunnat spåras.

wikipedia

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige