Himmelsguiden 

Här guidar vi om vad som är möjligt att se på himlen,

aktuella astronomiska fenomen så som synliga stjärnor, planeter och meteorsvärmar osv.

 

Stjärnhimlen

Juli

Sommaren står i full blom och även om ingen lägger den minsta tanke på stjärnhimlen under de ljusa nätterna så ska ni veta att just nu i juli månad kan de som befinner sig i södra Sverige se Jupiter en bit över horisonten i sydväst till västsydväst 13–14 fullmånar till vänster nedanför månen. Det här spektaklet inträffar under skymningen. Under måndag den 3 juli kl. 22 är jordens avstånd till solen störst. Den 6 juli, i skymningen, kan ni som bor i södra Sverige se planeten Saturnus en bit över horisonten i söder 8 fullmånar till vänster nedanför månen. I södra Svealand står Saturnus och månen i gryningen lågt i sydväst. Den otroligt vackra gasjätten till planet, Venus, syns så här i början av juli främst från södra Sverige. Hon går upp i nordost till ostnordost någon timme före gryningen och står nära eller en bit över horisonten i öster till ostnordost när det ljusnar.

I mitten av juli passerar Venus förbi den brandgula Aldebaran. Det är den mest ljusstarka stjärnan i stjärnbilden Oxen. Det här syns från södra Sverige. Det går att se Venus på nordligare breddgrader men för att lyckas se Aldebaran behöver man en någorlunda mörk himmel som finns i södra Sverige just nu. Planeten med rockringarna, Saturnus, syns främst från södra Sverige och står rätt sydligt i stjärnbilden Ormbäraren. För att få syn på henne behöver du ett teleskop som förstorar 50 gånger. När skymningen faller står Saturnus en bit över horisonten i sydsydost till söder.

Augusti 

Planeten Venus går upp i nordost några timmar före gryningen och står en bit över horisonten i öster i gryningen. När skymningen fallit under onsdagen den 2 augusti kan ni från södra Sverige se Saturnus en bit över horisonten i söder till sydsydväst 12 fullmånar till vänster nedanför månen. Under måndag eftermiddag och kväll den 7 augusti passerar en bit av månen genom jordens helskugga. Upploppet av förmörkelsen kan vi ta del av från Sverige. Varje år passerar jorden igenom flera kometbanor. Nu i augusti är det brukligen Perseiderna som står på agendan. De vackra stjärnfall som denna passage ger upphov till kan ses åt vilket håll på himlen som helst men de är alltid riktade bort från Perseus.

Under lördagen den 19 augusti, kring gryningstid, står den ljusstarka planeten Venus 7–8 fullmånar till vänster ovanför månen. När det ljusnar står månen och Venus en bit över horisonten i öster till ostnordost. I slutet av augusti befinner sig planeten Uranus en bit över horisonten i öster till ostsydost kring midnatt. Den 21 augusti inträffar en total solförmörkelse. Månen kommer passera framför solen. Det här går att se från sydvästra Norge och från svenska gränstrakter mot södra Norge. Men det är bara en liten del av skymningen som man kan lyckas se.

September

När vi tittar upp mot stjärnhimlen kan vi se 5000 stjärnor med blotta ögat. Från Sverige kan vi se ca 3–4000 av alla dessa. Allt beror på hur långt norrut du befinner dig. Så ett tips om du inte kan sova en stjärnklar natt: på med nattsärken och ut och räkna stjärnor. Det är fullt möjligt att räkna in hela bunten. Brandgula planeten Mars börjar göra sig synlig i början av september. Under sommaren gömde hon sig i solens närhet men kommer nu göra sig synlig i gryningsljuset och det tackar vi för. Hon befinner sig i stjärnbilden Lejonet men lyser betydligt svagare än Lejonets starkast lysande stjärna Regulus. I september går Mars upp i öster, i eller någon timme efter gryningen. Innan oktober månad kommer hon nå stjärnbilden Jungfrun. Vinstlotten i synlighet i gryningsljuset i september är Venus. Hon kommer stå en bit över horisonten i öster och är svår att missa. Några dagar in i september gör sig planeten Merkurius synlig i gryningsljuset lågt i öster till ostnordost. Strax intill står planeten Mars och stjärnan Regulus i Jungfrun. 

Bra att veta

6585,321 dygn efter en solförmörkelse står solen, jorden och månen i nästan samma läge igen. Det är nu som solen åter förmörkas. Det här kallas för saroscykeln och har varit känd ända sedan Babylonierna och Mayaindianerna härjade på jorden. Det är under 18 år och 11 dygn som sol- och månförmörkelser upprepar sig med en ganska stor exakthet.  Den här perioden är inte jämn dygnsmässigt så jorden visar en liten annan sida mot solen och månen och förmörkelsen hamnar på en annan plats än första gången. Tre saroscyklar tar 19 755,963 dygn. 

Den 21 augusti i år kan man se en total solförmörkelse i USA.

 

Källa: Astronomisk kalender 2017, Per Ahlin.

 

Stjärnhimlen

Juni

Sommarmånaderna är här vilket innebär rätt ljusa kvällar och nätter här i Norden. Det känns inte lika självklart att ta med sig en kopp java och beskåda stjärnhimlen mitt i natten. Stjärnhimlen finns där även om alla planeter och stjärnor är mindre synbara. Se det som en utmaning att finna guldkornen. På lördag den 3 juni kan vi från södra Sverige se planeten Jupiter stå en bra bit över horisonten i sydsydväst 5–6 fullmånar till vänster nedanför månen. Tillsammans går de ner i väster i eller en stund före gryningen. Den 9 juni, när skymningen fallit, kan vi från södra Sverige se planeten Saturnus nära eller en bit över horisonten i sydost till sydsydost stå 6 fullmånar till vänster nedanför månen. I gryningen på onsdag (21 juni) kan vi från södra Götaland se vackra planeten Venus stå en bit över horisonten i ostnordost 8 fullmånar till höger ovanför den avtagande månskäran. Samma dag, den 21 juni, är det sommarsolstånd. Då har vår jord gått precis ett kvarts varv runt solen sedan vårdagjämningen. Det är årets längsta dag och kortaste natt. Kring kl 13 står solen högre än någon annan dag.

 

Bra att veta

Venus är enormt vacker att beskåda och avståndet till henne när hon är som närmast jorden är hela 40 miljoner kilometer. För den röda planeten Mars är minsta avståndet 56 miljoner kilometer.
 

Källa: Astronomisk kalender 2017, Per Ahlin.

 

 

Stjärnhimlen januari, februari och mars - 

Januari

Nu har vi gått in i år 2017 och solen är i Stenbockens tecken men i Skyttens stjärnbild. Vackra planeten Venus dominerar kvällshimlen så här i början av året. När skymningen faller står hon en bra bit över horisonten i söder till sydsydväst. Några timmar senare går hon ner i västsydväst. Den 4 januari är jordens avstånd till solen minst. Nätterna kring den 3–4 januari kommer stjärnfall från den norra delen av stjärnbilden Björnvaktaren. Från Götaland och även en del av södra Sverige kan en bit fram i januari se planeten Merkurius i gryningen lågt i sydost. Hon står högst över horisonten kring den 10 januari men kan vara mer synlig någon dag senare då hennes ljusstyrka ökar.

På torsdag den 12 januari kl. 14 är vinkeln mellan solen och planeten Venus ovanligt stor, drygt 47 grader. Den kommer öka om 8 år. Samma kväll passerar Venus mindre än en måndiameter från Neptunus. För att överhuvudtaget kunna se Neptunus i det här sammanhanget behöver du en fältkikare och gärna en svart kvällshimmel. När månen går upp i ostnordost under lördagskväll den 14 januari står stjärnan Regulus i Lejonet 9 fullmånar nedanför till vänster om månen. Kl. 4 har avståndet minskat till 3 fullmånar. När månen går upp i ostsydost efter midnatt natten till torsdag 19 januari står den ljusstarka gasjätten Jupiter 7 fullmånar till vänster nedanför månen.

Februari

Planeterna Mars och Venus står nu nära varandra. Månen kommer och gör dem sällskap i början på veckan. Den 1 februari står Mars 15 fullmånar till höger nedanför månen. Venus står en bit bort mot samma håll. Venus står en bra bit över horisonten i sydsydväst till sydväst i skymningen. När skymningen faller i februari står planeten Mars en bra bit över horisonten i söder till sydväst. Hon går ner i väster till västsydväst ett par timmar före midnatt. Planeten Jupiter går upp i ostsydost en eller ett par timmar före midnatt och står en bit över horisonten i sydväst i gryningen. På söndagskväll den 5 februari står den ljusstarka stjärnan Aldebaran i stjärnbilden Oxen högt i sydost 5 fullmånar till vänster om månen. Avståndet minskar.

Planeten Saturnus skrider fram i stjärnbilden Ormbäraren. När det knappt är en vecka kvar av februari når hon stjärnbilden Skytten. Och hennes sken lyser som en ljusstark stjärna. Natten mot lördag den 11 februari passerar månen genom jordens halvskugga. Den är skönjbar från Sverige. På söndag eftermiddag, 26 februari, faller månens skugga på jorden. Helskuggan når inte riktigt fram till jorden, så det som händer är en kortvarig ringformig solförmörkelse. Härifrån syns månen passera under solen.

Mars

Månadens första dag inleds med att vackra röda planeten Mars står en bra bit över horisonten i västsydväst 11 fullmånar till höger ovanför månen och kommer sedan att synas i västsydväst månaden ut men sakta dra sig åt väster. Venus har som sagt dominerat kvällshimlen ett tag nu men under mars månad står Venus snabbt allt närmare horisonten i sydväst till västsydväst när skymningen faller. Lättast att se Venus både som Aftonstjärnan och Morgonstjärnan är det från nordliga latituder. När månen går upp i öster till ostsydost på tisdag kväll (14 mars) står den ljusstarka planeten Jupiter knappa 4 fullmånar till höger nedanför månen. Samtidigt står den ljusstarka stjärnan Spica i stjärnbilden Jungfrun 12 fullmånar nedanför till höger om månen.

Efter mitten på mars blir planeten Merkurius synlig i skymningen lågt i väster. Måndag den 20 mars korsar solskivans centrum gränsen mellan södra och norra himmelshalvan och just då är det vårdagjämning. Uret visar då 11.29 i Sverige. På lördag den 25 mars står planeten Venus ovanligt långt norr om solen. Natten till söndag den 26 mars börjar sommartiden. Det är då dags att ställa fram klockan en timme. När planeten Venus är som närmast jorden är dess avstånd 40 miljoner kilometer. För Mars är minsta avståndet 56 miljoner kilometer.

Källa: Astronomisk kalender 2017, Per Ahlin.

Bilden

 

Himlen över Sverige 15 januari 2017 klockan 19. Källa: heavens-above.com

Stjärnhimlen januari 2017 - 

I början av månaden ser vi månen nära både Venus och Mars.

Andra veckan i januari kommer den periodiska kometen 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková att vara så pass ljusstark att den kan ses i en vanlig kikare. Svårare kan det dock vara att hitta den på stjärnhimlen där den befinner sig mindre än en grad väster om stjärnan Theta-Capricorni i stjärnbilden stenbocken, omkring 15-30 minuter efter solnedgången i sydväst. Venus ligger ungefär 5 grader väster om kometen. Kometen kommer mot mitten av månaden att drunkna i solljuset, men återvänder till himlen i februari och mars. 

Tidigt på morgonhimlen den 12:e når Jupiter i sin västra kvadrantur, vilket betyder att den ligger 90 grader väster om solen. Jupiter blir allt ljusare och når magnituden -2,1 i slutet av månaden, alltså betydligt ljusare än någon stjärna. Vi ser också på årets första fullmåne samtidigt som Venus når sitt största avstånd från solen, hela 47 grader öster om solen, sett från jorden.

När månen går in i sitt sista kvarter den 19:e bildar den en strålande och liten triangel tillsammans med planeten Jupiter och den något ljussvagare stjärnan Spica i stjärnbilden Jungfrun i söder.

Mot slutet av månaden lyser Venus med magnituden -4,7, vilket nästan är så ljus som den kan bli (-4,9). Nu kan också den som är morgonpigg se Merkurius och Saturnus öster om stjärnan Antares på den sydöstra himlen strax före soluppgången.

 

Stjärnhimlen november, december 2016  

November

Det är verkligen en ljuvlig tid för att beskåda stjärnhimlen nu. Vår vackra måne växer och går ner allt senare. I skymningen under söndag den 6 november står planeten Mars en bit över horisonten i söder 10 fullmånar till höger nedanför månen. Tillsammans går de ner hand i hand i sydsydväst till sydväst några timmar senare. Mars befinner sig först i stjärnbilden Skytten men rör sig fort och har bra bråttom till Stenbocken en vecka in i november. Den brandgula planeten har blivit omkörd av planeten Saturnus synlighetsmässigt. Mars lyser alltså svagare än Saturnus. Det är inte alla som gillar vintern. Något positivt i det sammanhanget är att Mars nu är synlig även för mellersta Norrland. I skymningen kommer Mars stå nära eller en bit över horisonten i sydsydost till söder. Vackra planeten Venus visar sig just nu enbart för södra Svealand. Men den som väntar på något vackert väntar aldrig för länge. 

Leoniderna verkar till synes komma från skäran i stjärnbilden Lejonet. Leoniderna består av bitar från kometen Tempel-Tuttle som var närmast solen 1998. I år verkar vi inte bli bjudna på så många stjärnfall, tyvärr. Det beror på att månen blivit full och stor och stör därmed med sitt starka ljus. Kring kl 5 på torsdag (17 november) har vi ändock störst chans att få beskåda något vackert. 

Den store gasjätten till planet, Jupiter, befinner sig i stjärnbilden Jungfrun en bit ifrån Spica. Den här månaden kommer Jupiter gå upp i öster några timmar före gryningen och står en bra bit över horisonten i sydost till söder när det ljusnar.

December

Årets sista månad inleds med att vi under skymningen den 5 december kan se planeten Mars stå en bit över horisonten i söder till sydsydost 6-7 fullmånar till höger nedanför månen. Månen kommer närma sig den ljusstarka stjärnan Aldebaran i stjärnbilden Oxen den 12 december. Timmarna före midnatt står Aldebaran högt i sydost till sydsydost 10 fullmånar till vänster och lite nedanför månen. Månen kommer allt närmare Aldebaran men från Sverige sett så missar månen stjärnan. Kring mitten av månaden kommer planeten Merkurius skärpa till sig och åtminstone göra sig sedd från sydligaste Götaland. I skymningen står hon lågt i sydväst.  

Natten mellan 13-14 december och nätterna däromkring är det dags att beskåda stjärnfall från stjärnbilden Tvillingarna. Parkera blicken högt i sydost kring midnatt och i västsydväst kring 6 snåret. Har du turen på din sida så kanske du bjuds på 20 stjärnfall per timme. Och här någonstans traskar en full och odräglig måne in och förstör hela upplevelsen. Allt är ju relativt.

Den 21 december kl 11.44 är det vintersolstånd. Årets kortaste dag och solen står lägst över horisonten mitt på dagen. I nordligaste Norrland har gryningen och skymningen smält samman. Vi avrundar december med att Saturnus får stå i centrum under årets sista dagar. Hon skymtas bäst i gryningen lågt i sydost. Fast bara från sydligaste Götaland.

Bra att veta

Den 28 november är det vintersolstånd på planeten Mars.

Kometen Tempel-Tuttle är en periodisk komet som har en omloppstid på 33 år.

 

Källa: Astronomisk kalender 2016, Per Ahlin

 

Uranus på stjärnhimlen den 4 augusti 2016. Bildkälla: http://www.space.com/16149-night-sky.html

Stjärnhimlen september, oktober 2016

September 

Höstmånaden september inleds med en ringformig solförmörkelse. Under förmiddagen den 1 september inträffar den ringformiga solförmörkelsen som tyvärr bara kan bevittnas från Afrika, delar av Atlanten och Indiska oceanen. Den röda planeten Mars kommer att befinna sig i ett litet hörn av stjärnbilden Skorpionen i början av den här månaden. Det tar bara några dygn så har Mars nått Ormbäraren. Planeten rör sig relativt snabbt i förhållande till stjärnorna just nu och kommer in i Skytten när det bara återstår en vecka av september. Mars syns främst från Götaland. Planeten är i skymningen ståendes nära eller en bit över horisonten i söder till sydsydväst. Efter ett par timmar går den ner i sydväst.

Saturnus segar sig fram i stjärnbilden Ormbäraren. När skymningen fallit står Saturnus nära eller en bit över horisonten i sydsydväst. Planeten traskar sedan ned i sydväst några timmar senare. Kring skymningen den 9 september står månen närmast Mars. Från södra Götaland kan man då se Mars stå en bit över horisonten i söder till sydsydväst 13 fullmånar nedanför till höger om månen. I september står planeten Uranus en god bit över horisonten i ostsydost till sydsydost någon gång efter midnatt. Det är nymåne den 1 september och fullmåne den 16 september så inom den tidsramen finns det goda möjligheter att beskåda Uranus i en kikare. På fredagskväll den 16 september faller jordens halvskugga på månen som är uppe i Sverige under en del av förmörkelsen.

Den 22 september kl. 16.21 är det höstdagjämning. Solskivans centrum passerar just då gränsen mellan norra och södra himmelshalvan. Höstdagsjämningen är en händelse, inte en dag. Natt och dag är lika långa flera dagar efter höstdagjämningen.

Oktober

Merkurius och Jupiter möts i gryningsljuset och står lågt. Jupiter lyser lite starkare än Merkurius. Den 11 oktober är avståndet som minst. Då kommer Merkurius att stå två fullmånar ovanför till vänster om Jupiter. Under oktober månad kommer Jupiter att stå nära eller en bit över horisonten i ost till sydost. Natten mot onsdag den 19 oktober närmar sig månen den ljusstarka stjärnan Aldebaran i stjärnbilden Oxen. Kring midnatt står Aldebaran en bit över horisonten i ostsydost, tio fullmånar till vänster nedanför månen. Vackra planeten Venus är på väg fram upp över skymningshorisonten och blir synlig lågt i väster till västsydväst från sydligaste Götaland i mitten av oktober.

Ungefär samtidigt är Saturnus på väg att tacka för sig och försvinna i skymningsljuset. Kring månadsskiftet oktober/november har Venus hunnit så pass högt över horisonten när skymningshimlen är tillräckligt mörk att man kan se båda planeterna en bit ifrån varandra.

Natten mot söndag den 30 oktober är det dags att ställa tillbaka klockorna till normaltid igen. När uret visar 3 så drar vi tillbaka den en timme så det visar 2.

Bra att veta

Det skulle ta omkring 3 000 år att färdas med bil till planeten Uranus. Med en raket skulle det ta cirka 7–8 år om raketen färdades i 11 km/s. Skillnaden mellan Uranus ringar och Saturnus ringar är att Uranus ringar består av fruset metan medan Saturnus ringar består av isklumpar.

Källa: Astronomisk kalender 2016, Per Ahlin.

 

Perseiderna 2016 -

I år sägs meteorskuren perseiderna bli något alldeles extra. Kanske upp emot dubbelt så många meteorer som vi brukar räkna ett normalt år. Meteorregnet kulminerar den 12 augusti och vill man se meteorerna så är vår rekommendation att börja på kvällen den 11 och om molnen skulle vara framme så har man även den 12 och 13 kvar i reserv. Men redan nu är vi i en tidig fas av perseiderna.

Meteorer är ganska irrationella syns över hela himlen, så bästa sättet för att inte missa något är att befinna sig utomhus på en mycket mörk plats och titta uppåt. Tyvärr är ljusföroreningarna i våra städer så allvarliga att vi därifrån endast kan se de allra ljusstarkaste meteorerna när de far fram över himlen. 

Meteorskuren perseiderna har fått sitt namn ifrån stjärnbilden Perseus, därför att i denna ligger radianten eller radiationspunkten, det ställe på himlen som meteorerna ser ut att stråla ifrån. Vänder man blicken eller kameran mot radianten ökar chansen ytterligare.  

Stjärnbilden Perseus befinner sig mellan horisonten och stjärnbilden Cassiopeja, den mer framträdande stjärnbilden som ser ut som ett W högt upp på himlen. Mer exakt så finner man radianten mellan den ljusstarka stjärnan Capella och stjärnbilden Cassiopeja. Denna följer himmelssfärens rörelse från norr vid mörkrets inbrott mot öster tills morgonljuset åter släcker ut stjärnor och meteorer. 

wikipedia

 

Planeter på sommarhimlen Stjärnbilden svanen

Juni - 

Nätterna är så pass ljusa att det bara syns ett fåtal stjärnor när det är som mörkast en bit efter midnatt.

Det som dominerar mot sydost är Sommartriangeln, som består av Vega i Lyran, Deneb i Svanen och Altair i Örnen. Mot väster syns Arcturus i Björnvaktaren. Karlavagnen, som står högt i nordväst, kan vara svårt att upptäcka för att inte alla dess stjärnor syns. Samma sak gäller för Cassiopeja eller himlens ”W” mittemot på andra sidan Polstjärnan. Lågt i norr ser du troligen Capella, Kuskens ljusaste stjärna. Solen befinner sig rakt nedanför den under horisonten. I väster håller Jupiter att gå ner och mot söder eller sydväst syns Mars och Saturnus lågt över horisonten.

Sommarsolståndet inträffar på kvällen den 20 juni, med andra ord det dygn med årets längsta dag och kortaste natt.

Runt midnatt och timmarna därefter syns Jupiter lågt i väster och Mars och Saturnus syns i söder, även de lågt på himlen.

Mars som är känd som den röda planeten kan även ses lysa i ett rödaktigt sken på natthimlen.


Stjärnbilden skorpionen

Maj -

Vår underbara gasjätte Jupiter befinner sig i stjärnbilden Lejonet. Under den här månaden står hon en bra bit över horisonten i söder till sydväst när skymningen faller. I södra Sverige går Jupiter ner i västnordväst några timmar efter midnatt. I norra Sverige är Jupiter uppe hela de korta nätterna tills natthimlen blir för ljus någon gång under maj.

Under måndag eftermiddag den 9 maj kan man se planeten Merkurius passera framför solen. En sån här passage sker 13-14 gånger per århundrade när jorden, Merkurius och solen befinner sig på en nästan rät linje med Merkurius i mitten. Så det här är något ni inte får missa, gott folk! Hela passagen är synlig från Skandinavien. Just nu ligger jordens och Merkurius banor så pass till i rymden att Merkuriuspassager bara kan ske en bit in i maj eller november. Det hela börjar kring kl 13.12 då Merkurius börjar snudda vid solskivan. Efter det tar det cirka 3 minuter innan man kan se Merkurius avteckna sig mot solskivan. Solen står högt i söder. Omkring kl 16.56 befinner sig Merkurius närmast solskivans mittpunkt. Solen står då en bit över horisonten i väster till västsydväst. Hela passagen pågår fram till ungefär kl 20.41.

Planeten Mars har just återvänt till stjärnbilden Skorpionen och når Vågen i slutet på maj. Den 22 maj står Mars i opposition (mitt emot solen) och står närmast jorden den 30 maj.April -

Eftersom himlen är så ljus i solens närhet där järnjätten Merkurius befinner sig så är det oftast svårt att upptäcka den trots att den lyser för fulla muggar. Merkurius kommer att bli synlig i skymningen några dagar in i april. Den står då lågt i västnordväst. Månen kommer att stå nära Merkurius den 8 april. Saturnus kommer att gå upp kring midnatt eller lite senare under april månad och står nära eller en bit över horisonten i söder till sydsydväst när det ljusnar. Den står i stjärnbilden Ormbäraren och når knappt över horisonten i nordligaste Sverige. Mars och Saturnus är bundisar under en del av april månad. Även den ljusstarka stjärnan Antares kommer att göra dem sällskap. Vårkänslorna spirar verkligen! Saturnus och Antares syns i gryningen en bit över horisonten i ostnordost. Mars tar köksvägen och kommer in från höger till de två väntande jättarna. Tålamodet är inte Mars bästa vän så hon kommer att vända tillfälligt för att joina Saturnus och Antares igen i augusti/september.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige