SNART!

 

 

  • Verkligheten bakom Ufopodden i P3 Här kan du läsa mer om verkligheten bakom Sveriges Radios satsning på en Ufopodd i P3 och i poddform. Flera av de dramatiserade avsnitten bygger på svenska uforapport...
  • Långviken, Arjeplog 2017-06-18 - Min fru och jag sitter på vår altan i vår stuga i Långviken, Arjeplog. Klockan är 16.25 på e.m. 2017-06-18 hör vi plötsligt något som klyver vinden över våra huvuden....
  • Stjärnhimlen Juni Sommarmånaderna är här vilket innebär rätt ljusa kvällar och nätter här i Norden. Det känns inte lika självklart att ta med sig en kopp java och beskåda stjärnhimlen mitt i natten. S...
  • Orber Ljusfenomen som bara kan uppträda både på fotografier och på filmer. Orber kan vara från partiklar av damm till regndroppar, insekter som hamnar ur focus. Orberna är mer upplysta än omgivande ba...

UFO förtjänar vetenskaplig studie

Clas Svahn

Det finns så många bevis för att UFO-fenomenet utgör ett fysiskt fenomen att det förtjänar att studeras vetenskapligt. Det slår en kommitté av oberoende vetenskapsmän fast i en rapport.

Studien var organiserad av professorn i tillämpad fysik vid Stanford universitet Peter Sturrock som tidigare gjort en undersökning av astronomers inställning till UFO-undersökningar. Kommittén bildades på uppdrag av organisationen Society for Scientific Exploration, som är ett forum för undersökningar av oförklarade fenomen, men finansierades av en fond styrd av Laurance S. Rockefeller.

Peter Sturrock säger till nyhetsbyrån AP att orsaken till att han bildade kommittén bland annat var att UFO-undersökningarna "befinner sig i ett otillfredsställande läge av okunskap och förvirring." Han rekommenderar också de vetenskapsmän som intresserar sig för ämnet att fokusera på fysiska bevis istället för på vittnesuppgifter. Kommittén konstaterade också senare i sin rapport att "det förefaller som om de flesta aktuella UFO-undersökningarna genomförs på ett sätt som inte överenstämmer med nuvarande standard för vetenskapliga studier".

Själva undersökningsgruppen kom att bestå av nio vetenskapsmän, bland andra: Thomas Holzer, High Altitude Observatory i Boulder, Colorado; Randy Jokipii, professor i planetary science vid University of Arizona; GŸnther Reitz, institutet för flyg- och rymdmedicin i Köln och Charles Tolbert, professor i astronomi vid University of Virginia.

Gruppen försågs med material från en rad UFO-undersökare som ombads presentera sina bästa fall: Richard Haines, Mark Rodeghier, John Schuessler, Illobrand von Ludwiger, Michael Swords, Jacques Vallée, Jean-Jacques Velasco samt Erling Strand från UFO-Norge.

Rapporten är den första oberoende undersökningen av UFO-fenomenet sedan 1966 och grundar sig på ett sex dagar långt seminarium i Tarrytown, New York och ett uppföljande möte i San Francisco för nästan exakt ett år sedan.

Kommittén gick igenom ett stort antal välundersökta UFO-rapporter där bland annat Hessdalenfenomenet fanns med. Inriktningen var på rapporter där UFO-fenomen lämnat spår i form av bilder, filmer, radarregistreringar, skador och fysiska effekter. Forskarna fann att vissa av rapporterna skulle kunna härröra från sällsynta naturfenomen som elektrisk aktivitet högt ovanför åskväder eller radarekon mot olika skiktningar i atmosfären. Men kommittén slog också fast att långt ifrån alla fenomen kunde förklaras på detta vis och att man knappast kunde räkna med att UFO-fenomenen skulle kunna förklaras genom en enda orsak. Man ställde sig dock skeptisk till att denna förklaring skulle vara att någon utomjordisk intelligens besöker jorden eller att vi rör oss med hittills okända naturfenomen.

Efter att ha studerat rapportmaterialet drog kommittén bland annat följande slutsatser:

Närhelst det förekommer oförklarade observationer finns det en möjlighet att vetenskapsmän kan lära något av att studera dessa händelser.

Studierna bör koncentras på sådana fall där det finns oberoende fysiska bevis och starka vittnesutsagor.

Någon form av regelbunden kontakt mellan UFO-grupperna och vetenskapsmän inom fysik kan visa sig vara positivt.

Det är önskvärt att undersökningarna stöds av olika institutioner.

"Enda sättet att få riktiga svar är att engagera vetenskapsmän i undersökningarna", säger Peter Sturrock till AP.

Reaktionerna på vetenskapsmännens rapport har varit många. Skeptikergruppen CSICOP ifrågasätter i ett pressmeddelande de ufologer som presenterade sitt material för kommittén som man anser vara "för UFO-positiva". Däremot har man ingenting att invända mot de nio vetenskapsmän som skrev rapporten.

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige