Vi är tillbaka! Hemsidan är ny och efterhand kommer material att fyllas på. Sidan är från 2010-03-17, så, alla Ni UFO-intresserade i världen och speciellt i Stockholms-området får ge Er till tåls till dess att vi hunnit hämta in bilder, rapporter och annat intressant.

Om det gäller en observation av något okänt hänvisar vi till UFO-Sveriges hemsida, där man kan skriva in vad man sett/ upplevt för att det skall kunna läggas ut på en fältundersökare.


2010 03 24
Vi saknar Dig! Om du glömt betala din medlemsavgift i år så är det dags att göra det nu.
Genom att vara medlem i Stockholms UFO-förening får du tillgång till en rad rabatter på bland annat böcker och häften.
Ditt medlemskap är också ett stöd till UFO-Sverige som på så sätt får möjlighet att fortsätta vara den enda svenska UFO-organisationen och den instans i Sverige som undersöker rapporter om UFO-observationer.
Ta därför chansen att bli medlem i Stockholms UFO-förening också i år.
Medlemspris per kalenderår är 150: -, studerande och pensionärer 110: -. Insättes på Stockholms UFO-förening plusgiro 440 19 83-4

Med vänlig hälsning
Bernd Kassör/ Styrelsen
Stockholms UFO-förening, Plusgiro 440 19 83 – 4